Mid-Western Division

Introduction

mid_western_div

mid_western_div

Army Commanders Mid-Western Division

'DIVISION COMMANDER TROPHY-2076' CONCLUDED IN MID-WEST DIVISION HQS

'Division Commander Trophy-2076' concluded with closing remarks by Mid-West Division Commander Major General Sitaram Khadka on 12 July 2019. No. 4 Brigade HQs won the Trophy defeating No. 22 Brigade HQs. Major General Khadka presented certificates, medals, and trophy to the winning team during the programme.

निरीक्षण भ्रमण

मिति २०७६/०३/१६ गते मध्य पश्चिम पृतनापति उपरथी श्री सिताराम खड्काले पाल्पा जिल्लामा तैनाथ गोरखदल गणको निरीक्षण भ्रमण गर्नु भएको छ । उक्त निरीक्षण भ्रमणको क्रममा वहांले जिम्मेवारी क्षेत्रको वस्तुस्थिती, तालिम, बन्दोवस्ती लगायत विविध पक्षहरुबारे जानकारी लिनुको साथै सकलदर्जालाई सम्बोधन समेत गर्नु भएको थियो । सोही अवसरमा गणको जिम्मेवारी क्षेत्र पाल्पा जिल्लामा रहेको प्रदेश संग्रहालयलाई व्यवस्थीत गर्ने तथा दरबार परिसरमा रहेको निशान मन्दिर निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग छलफल समेत गर्नु भएको थियो ।