तालिम

  • तालिम निर्देशन २०७५-२०७८ बमोजिम मिति २०७६/०५/१३ देखि ऐ.१७ गतेसम्म मध्य पूर्वी पृतना हे.क्वा., धनुषामा शिक्षार्थी संख्या ६९ जना समावेश गरी International Humanitarian Law (IHL) Basic तालिम संचालन भएको ।
  • तालिम निर्देशन २०७५-२०७८ बमोजिम यस निर्देशनालय र International Committee of the Red Cross (ICRC) को सहकार्यमा मिति २०७६/०८/३० देखि २०७६/०९/०४ गतेसम्म जंगी अड्डामा शिक्षार्थि संख्या १९ समावेश गरी International Humanitarian Law (IHL) Advance  तालिम संचालन भएको ।
  • प्रधान सेनापतिज्यूको कमाण्ड मार्ग निर्देशनमा हरेक ३/३ महिनामा नेपाली सेनाका सबै युनिटमा मानव अधिकार तथा अन्तराष्ट्रिय मानविय कानुन सम्बन्धी कक्षा संचालन गर्ने उल्लेख भए अनुसार पहिलो, दोश्रो र तेस्रो चरणको कक्षा सञ्चालन गरी ४३५३३ जना सैनिक व्यक्तिलाई प्रशिक्षित गराई सकिएको ।हाल चौथो चरणको कक्षा सञ्चालन भई रहेको ।


२०७७ सालमा हुने तालिमहरु

  • तालिम निर्देशन २०७५-२०७८ बमोजिम वि.सं.२०७७ भाद्र महिनामा मध्य पश्चिम पृतना हे.क्वा., बुटवलमा शिक्षार्थी संख्या ७० जना समावेश गरी International Humanitarian Law (IHL) Basic तालिम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको ।
  • तालिम निर्देशन २०७५-२०७८ बमोजिम वि.सं.२०७७ मंसिर महिनामा जंगी अड्डामा शिक्षार्थी संख्या २५ जना समावेश गरी International Humanitarian Law (IHL) Advance तालिम संचालन गर्ने योजना रहेको ।