Nepalese Army Judge Advocate General

हिन्दु धर्म ग्रन्थ महाभारतको शान्ति पर्वमा लडाई सम्बन्धि काम कारवाही हेर्न र युद्धको नियमहरुलाई पालना गर्न एउटा छुट्टै निकायको व्यवस्था गरिएको र उक्त निकायलाई प्राड विवाक भन्ने गरिएको उल्लेख ऐतिहासिक ग्रन्थहरुमा रहेको पाईन्छ ।


सन् १९५५ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसं‌घको सदस्यता प्राप्त गरे सँगै नेपाली सेनालाई पनि अन्य सदस्य राष्ट्रका सेना सरह समय सापेक्ष रुपमा विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल बनाउने समेतको उद्देश्य लिइ वि.सं. २०१६ सालमा जारी भएको सैनिक ऐन २०१६ को दफा ११७ मा रहेको प्राड विवाक सम्बन्धि व्यवस्थाको आधारमा प्रधान सेनापति लगायतका अन्य तहका सैनिक कमान्डर र अन्य सैनिक व्यक्तिहरुलाई कानूनी राय परामर्श प्रदान गर्न र सैनिक न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्णय बमोजिम मिति २०१९/०६/०५ गते नेपाली सेनाको कार्यरथी विभाग अन्तर्गत रहने गरी प्राड विवाक (Judge Advocate General) को नामबाट यस बिभागको स्थापना भएको हो ।


नेपाली सेनाको प्रथम सेना प्राड विवाकको रुपमा सेनानी श्री दिप्त प्रकाश शाह (प्राड स.र. को रुपमा अवकास प्राप्त) नियुक्त हुनु भएको थियो भने तत् पश्चात समयको अन्तरालसगै विभिन्न समयमा दरवन्दी थप हुदै आउने क्रममा हाल यस विभागमा सेना प्राड विवाक सहित ३९ जना प्राड अधिकृत तथा २१ जना प्राड पदिकहरुको दरवन्दी रहेको छ ।


प्राड विवाक अन्तरगत रहेर सवै पृतना हे.क्वा. (उपत्यका पृतना वाहेक) तथा बाहिनी हे.क्वा. (न.१ र न.२६ बाहिनी बाहेक) हरुमा पृतना प्राड विवाक शाखा तथा बाहिनी प्राड विवाक शाखाको स्थापना गरिएको छ ।


JAG-Major-General
Constitution, Army Act & Army Rules
Army Related Supreme Court’s Decisions
Important Links