सहयोग हस्तान्तरण

मिति २०७७/०५/१५ गते सैनिक श्रीमती संघद्वारा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस उपचारको निमित्त श्री वीरेन्द्र अस्पताल, छाउनीमा सञ्चालन गरेको कोभिड वार्डमा भर्ना भएका कोरोना भाईरस संक्रमित विरामीहरूलाई प्रयोग गर्नको निमित्त निम्न सामाग्रीहरू उक्त अस्पतालका कमाण्डान्ट प्रा.स.र.डा. श्री देवेन्द्र बहादुर खत्री तथा प्रशासन रजिष्ट्रार सहायक रथी श्री प्रेमध्वज अधिकारीलाई सहयोग स्वरुप हस्तान्तरण गरिएको । (क) Water Dispenser– ५ गोटा (ख) जार– ५ गोटा (ग) Disposable Plastic Glass– ५००० गोटा (घ)Disposable Plastic Spoon/Fork – ५०००/५००० गोटा (ङ) Aluminum Foil pan (Disposable Lunch Box) – ५००० गोटा ।