वाटर डिस्पेन्सर र पानीको जार गोटा वितरण

मिति २०७७/०८/१८ गते सैनिक श्रीमती संघद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसको उपलक्ष्यमा शारीरिक रूपमा घाईते तथा अपाङ्ग भई श्री सैनिक पुर्नस्थापना केन्द्र, भण्डारखालमा उपचारार्थ रहेका नेपाली सेनाका सकलदर्जाहरूलाई प्रयोग गर्नको निमित्त वाटर डिस्पेन्सर गोटा-९ र पानीको जार गोटा-९ उक्त पुर्नस्थापना केन्द्रका केन्द्रपति प्रा.स.र.डा.श्री पंकज चन्द मार्फतविरामीहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । साथै विरामीहरूलाई बिस्कुट र जुसकोप्याक २२ समेत वितरण गरिएको ।