Nepalese Army Wives Association- Executive Committee

NAWB Executive Committee
Executive Committee Members
President Mrs. Rita Chhetri
Vice President

Mrs. Madhavi Mahat

Mrs. Deepa Thapa

Secratary Mrs. Sarita Karki
Treasurer Mrs. Sangita Shahi
Dy Secratary Mrs. Pranita R. Thapa
Dy Treasurer Mrs. Seema Shrestha
Executive Members

Mrs. Neeru Khatri

Mrs. Kamala Shrestha

Mrs. Hem Kumari Rana

Mrs. Junu K.C.

Mrs. Dikila Lama Piya

Mrs. Sadhana Shah

Mrs. Sumita Rai

Mrs. Manju Budhathoki