Vacancy

Notices

125

नेपाली सेना ई.एम.ई. पोलिटेक्निक महाविद्यालय, खरिपाटी, भक्तपुरमा Diploma in Automobile Engineering र Diploma in Mechanical Engineering विषयमा नयाँ विद्यार्थी भर्नाको लागि आवेदन फाराम भर्ने समयावधी थप तथा न्युनतम योग्यता संशोधन सम्बन्धि सूचना

123

शैक्षिक सत्र २०७९।८० मा नेपाली सेना ई.एम.ई. पोलिटेक्निक महाविद्यालय, खरिपाटी, भक्तपुरमा Diploma in Automobile Engineering र Diploma in Mechanical Engineering विषयहरुको ४८/४८ सिटहरुमा अध्ययन/अध्यापन गराउन ईच्छुक नेपाली सेनाका बहालवाला सकलदर्जा तथा भु.पु. सैनिक र गैह्य सैनिक व्यक्तिका SEE/SLC उत्तीर्ण गरेका छोरा/छोरीहरु भर्ना सम्बन्धमा CTEVT बाट मिति २०७९।०४।२६ गते प्रकाशित सूचना अनुसार फाराम भर्ने समयावधि थप भएको हुंदा सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।