Vacancy

114

श्री त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा अन्तरगत सञ्चालित आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्यम्पसहरुमा सञ्चालन हुने कृषि/वागवानी (B.Sc.Ag./Hort.) स्नातक तहमा अध्ययनको लागि प्रकासित सूचनामा आवेदन दिने अवधि संशोधन गरिएको छ ।

Notices