Vacancy

130

श्री सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा सञ्चालित श्री नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्ड, हिताधिकारी केन्द्र, पेट्रोल स्टेशन तथा यस महानिर्देशनालयको लागि आवश्यक पर्ने देहायमा उल्लेखित पदहरुदरखास्त फाराम भर्न आह्वान गरिन्छ ।

126

नेपाली सेना ई.एम.ई. पोलिटेक्निक महाविद्यालय, खरिपाटी, भक्तपुरमा Diploma in Automobile Engineering र Diploma in Mechanical Engineering विषयमा नयाँ विद्यार्थी भर्नाको लागि आवेदन फाराम भर्ने समयावधी थप तथा न्युनतम योग्यता संशोधन सम्बन्धि सूचना

114

श्री त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा अन्तरगत सञ्चालित आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्यम्पसहरुमा सञ्चालन हुने कृषि/वागवानी (B.Sc.Ag./Hort.) स्नातक तहमा अध्ययनको लागि प्रकासित सूचनामा आवेदन दिने अवधि संशोधन गरिएको छ ।

Notices

125

नेपाली सेना ई.एम.ई. पोलिटेक्निक महाविद्यालय, खरिपाटी, भक्तपुरमा Diploma in Automobile Engineering र Diploma in Mechanical Engineering विषयमा नयाँ विद्यार्थी भर्नाको लागि आवेदन फाराम भर्ने समयावधी थप तथा न्युनतम योग्यता संशोधन सम्बन्धि सूचना

123

शैक्षिक सत्र २०७९।८० मा नेपाली सेना ई.एम.ई. पोलिटेक्निक महाविद्यालय, खरिपाटी, भक्तपुरमा Diploma in Automobile Engineering र Diploma in Mechanical Engineering विषयहरुको ४८/४८ सिटहरुमा अध्ययन/अध्यापन गराउन ईच्छुक नेपाली सेनाका बहालवाला सकलदर्जा तथा भु.पु. सैनिक र गैह्य सैनिक व्यक्तिका SEE/SLC उत्तीर्ण गरेका छोरा/छोरीहरु भर्ना सम्बन्धमा CTEVT बाट मिति २०७९।०४।२६ गते प्रकाशित सूचना अनुसार फाराम भर्ने समयावधि थप भएको हुंदा सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।