सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण

सूचना सार्वजनिक गर्ने निकायको नाम : नेपाली सेना

सूचना सार्वजनिक गरेको अवधि : मिति २०७९ श्रावण, भाद्र र आश्विन ।        

१. निकायको स्वरुप र प्रकृति :नेपाली सेना राष्ट्रको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता तथा भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण तथा राष्ट्र र राष्ट्रवासीको सेवामा सदा समर्पित संस्था हो । नेपाली सेनाले नेपालको संविधानद्वारा निर्दिष्ट भूमिका पूरा गर्न देशका विभिन्न स्थान तथा तहमा संगठित भई आफ्नो जिम्मेवारी सम्पादन गर्दै आईरहेको छ ।      

२. निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार : 

(क) पहिलो कार्य : नेपालको संविधानको धारा २६७ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने ।

(ख) दोस्रो कार्य : राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको दफा ३.३ ले युद्ध बाहेकको अवस्थामा नेपाली सेनालाई थप १४ वटा सहायक जिम्मेवारीहरु प्रदान गरेको छ ।

(१) स्थानीय प्रशासनलाई आन्तरिक सुरक्षा कायम गर्न सहयोग गर्ने । 

(२) हिंसात्मक, विध्वंसात्मक तथा आतंकवादी कार्यहरु भएमा निस्तेज गर्ने । 

(३) गैर कानूनी सशस्त्र गतिविधि निस्तेज गर्ने । 

(४) आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण र संवेदनशील स्थानहरुको सुरक्षा गर्ने । 

(५) प्राकृतिक तथा मानव श्रृजित विपद्मा उद्धार कार्य गर्ने । 

(६) विकास निर्माणका कार्यहरुमा सहयोग पुर्‍याउने । 

(७) जनता, सरकार र नेपाली सेनाबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर तथा सुदृढ बनाउने र सुरक्षा चेतना अभिवृद्धिमा योगदान गर्ने । 

(८) राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षणमा आवश्यक सहयोग गर्ने । 

(९) सुरक्षा निकायहरुले प्रयोगमा ल्याउने सामग्रीहरुको उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउने । 

(१०) सीमा क्षेत्र नजिक निर्माण हुने आयोजना एवं विदेशी सहयोगमा निर्माण हुने सामरीक संरचनाको नियमित सुपरीवेक्षण गर्ने । 

(११) विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा योगदान पुर्‍याउने । 

(१२) नेपालस्थित विदेशी सैनिक सहचारीहरुले गर्ने सैनिक महत्वका गतिविधि एवं अन्तरक्रियाहरुको समन्वय श्री रक्षा मन्त्रालयमार्फत गर्ने । 

(१३) मित्रराष्ट्रका सेनाहरुसंग सैनिक सम्बन्ध विकसित गर्न सहयोग पुर्‍याउने । 

(१४) नेपाल सरकारले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

३. निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण : नेपाली सेनाले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सङ्ख्या तथा दरबन्दी अनुसार राष्ट्रको सेवामा रही माथि उल्लेखित कार्यहरु सु-सम्पन्न गर्दै आएको छ  ।    

४.  निकायबाट प्रदान गरिने सेवा

(क) नेपालको संविधान तथा सैनिक ऐन, २०६३ बमोजिम प्राप्त जिम्मेवारी तथा निर्देशनहरुलाई निर्दिष्ट रुपमा पालना गर्दै नेपाली सेनाले राष्ट्रिय विकास निर्माण, वन्यजन्तु तथा वन सम्पदाको संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जनहितका कार्य, स्वास्थ्य शिविर, प्रकोप उद्धार कार्यमा सक्रिय भई विभिन्न क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउँदै आईरहेको छ । यसका साथै विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेको छ । आवश्यक परेको खण्डमा देशको सुरक्षाको लागि सदैव तयारी हालतमा रहेको छ  ।

(ख) नेपाली सेनाको काम र कर्तव्यलाई असरदार रुपमा सम्पादन गर्न वार्षिक तालिम योजना अनुसार निरन्तर तालिम तथा अभ्यासहरुबाट पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आईरहेको छ  ।

५. सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी : नेपाली सेनाको नेपाल राज्य तथा शान्ति स्थापना कार्यको लागि विदेशमा समेत तैनाथ रहेका विभिन्न युनिट तथा फर्मेशन र उक्त युनिट तथा फर्मेशनका युनिटपतिहरु।     

६. सेवा प्रदान गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि : सेवा प्रदान गरिए बापत सेवा शुल्क तथा अन्य कुनै पनि शुल्कहरु लिने गरिएको छैन । सेवा प्रदान गर्ने अवधिको सम्बन्धमा सकेसम्म छिटो सेवा प्रदान गर्ने गरिएको छ  ।    

७. निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकार : कुनैपनि सूचना प्राप्त भएमा सो को विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण तथा अनुसन्धान गरी गोपनियतालाई प्राथमिकतामा राखी नेपालको संविधान, २०७२, सैनिक ऐन, २०६३ तथा सो अन्तर्गत बनेका नियमहरुकोे परिधिभित्र रही प्रक्रियागत रुपमा तहगत सैनिक नेतृत्व समक्ष प्रतिवेदन पेश गरि आवश्यक निर्णय गरिँदै आईरहेको छ ।     

८. निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी : सैनिक ऐन, २०६३ तथा सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ मा भएको व्यवस्था अनुसार स्थान विशेषका सम्बन्धित युनिटपति (कमाण्डिङ्ग अधिकृत) हुँदै तहगत रुपमा प्रधान सेनापति तथा नेपाल सरकार रहने । सो कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि जङ्गी अड्डा अन्तर्गत श्री शिकायत जाँच महाशाखामार्फत कार्यसम्पादन गर्ने गरिएको छ ।

९. सम्पादन गरेको कामको विवरण : नेपाली सेनाको नेपाल राज्यभर तथा शान्ति स्थापना कार्यको लागि विदेशमा समेत तैनाथ रहेका विभिन्न युनिटहरुबाट राष्ट्रिय विकास निर्माण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा प्रकृति संरक्षण, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियानलाई निरन्तरता दिँदै संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, शान्ति स्थापना, जनहितका कार्य लगायत नेपाल सरकारबाट तोकिएका अन्य जिम्मेवारीहरु बहन गर्ने गरिएको ।    

१०. सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद : सहायक रथी श्री नारायण सिल्वाल, मोवाईल नम्बर ९८५१०८३२८८, फोन नम्बर ०१-४२३२४३६ ।

११.  ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची : सैनिक ऐन-२०६३ र यस अन्तर्गत जारी भएका विभिन्न सैनिक नियमावलीहरु रहेका छन् ।        

१२. आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण: नेपाली सेनालाई चालु र पूँजिगत खर्च अन्तर्गत बिनियोजन भएको बजेट रकमहरु आर्थिक ऐन नियमको परिधिभित्र रही सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च गरी सो को फाँटवारी तोकिएको मितिमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुकोे साथै नेपाली सेनाले सम्पन्न गरेको कार्यहरुको वार्षिक प्रतिवेदन हरेक वर्षको श्रावण महिनामा श्री रक्षा मन्त्रालयमा पठाउने गरिएको ।

१३. तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण : माग भई आए अनुसारको सूचना तथा अन्य विवरणहरु सम्बन्धितलाई लिखित तथा मौखिक रुपमा तोकिएकै समयमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको ।  

१४. अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना संचालन गरेको भए सोको विवरण :  निम्न अनुसारको कार्य सञ्चालन भएको ।

(क) कालीगण्डकी करिडोर (रिडि–मालढुङ्गा खण्ड) (राष्ट्रिय गौरव). आ.व. २०७८/७९ को पौष महिनामा पहिरो हटाई यातायात सुचारु गरिएको ।

(ख) कर्णाली करिडोर (लालिबगर–दुल्लीकुन्ना, घाटपारीचौर–बद्रीगाउं–भुक्काखोला खण्ड २२.०५ कि.मि.) (राष्ट्रिय गौरव). आ.ब. ०७८/७९ को वार्षिक लक्ष्य अनुरुप ३ कि.मि. ट्रयाक निर्माण गर्ने रहेता पनि ३.५ कि.मि. ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भई सुनखाडा ईलाकामा १ क्याम्प निर्माण सम्पन्न भएको । साथै चालु आ.ब.को आश्विन मसान्तसम्म १ कि.मि. नयां ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको ।

(ग) बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ्ग–९२ कि.मि. सडक.  आ.ब. ०७८/७९ को वार्षिक लक्ष्य अनुसार कुल १.५ कि.मि. ट्रयाक निर्माण, ४ कि.मि. ट्रयाक स्तरोन्नती तथा माछाखोला ईलाकामा बेलीबृज निर्माण समेत सम्पन्न गरि हाल कुल ३२.५ कि.मि. ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भई हावाडाँडादेखि दोभान ईलाका १८ कि.मि. खण्ड मिति २०७९/०३/२७ गते श्री सडक विभागलाई हस्तान्तरण समेत भईसकेको । साथै, चालु आ.व.को आश्विन मसान्तसम्म ०.१५ कि.मि. नयाँ ट्रयाक निर्माण र ०.६ कि.मि. ट्रयाक स्तरोन्नती सम्पन्न भएको ।

(घ) उत्तर दक्षिण कोशी सडक खाँदबारी किमाथांका सडक आयोजना (च्याम्ताङ्ग–घोङघप्पा खण्ड) (राष्ट्रिय गौरव) आ.व. ०७८/७९ को वार्षिक लक्ष्य अनुसार २.५ कि.मि. ट्रयाक निर्माण तथा ०.५ कि.मि. ट्रयाक स्तरोन्नतीे गर्ने कार्य सम्पन्न भएको । साथै, चालु आ.व.को आश्विन मसान्तसम्म ०.६ कि.मि. नयाँ ट्रयाक निर्माण र ०.४ कि.मि. ट्रयाक स्तरोन्नती सम्पन्न भएको ।

(ङ) दार्चुला–टिंकर सडक आयोजना. आ.व.०७८÷७९ को वार्षिक लक्ष्य अनुसार ७ कि.मि. ट्रयाक निर्माण रहेकोमा कुल ८.४ कि.मि. ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको । साथै, चालु आ.व.को आश्विन मसान्तसम्म ०.१ कि.मि. नयाँ ट्रयाक निर्माण र ०.३ कि.मि. ट्रयाक स्तरोन्नती सम्पन्न भएको ।

(च) राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम. आ.ब. ०७८/७९ मा १०५ हेक्टर (सिरहा, नवलपरासी र दाङ्ग जिल्लाका सामुदायीक वनहरु) मा १,६८,००० गोटा विरुवाहरु विक्षारोपण गरिएको तथा सुनसरी जिल्लाको बर्जु ताल र रुपन्देही जिल्लाको गैडहवा ताल संरक्षण, सम्बद्र्धन र पुर्ननिर्माण गरिएको । साथै, चालु आ.ब.मा ९१ हेक्टर (सिरहा, सप्तरी, नवलपरासी र दाङ्ग जिल्लाका सामुदायीक वनहरु) मा १,४५,६०० गोटा विरुवाहरु वृक्षारोपण गर्ने तथा रुपन्देही जिल्लाको गैडहवा ताल र सुनसरी जिल्ला स्थित बर्जुताल संरक्षण र पुर्ननिर्माण गर्ने योजना रहेकोमा आश्विन मसान्तसम्ममा उक्त कार्यक्रमहरुको बोलपत्रको सुचना प्रकाशन गरी खोलुवा कार्य सम्पन्न भईसकेको ।  

(छ) काठमाण्डौ/तराई–मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना.

(१) सुरुङ्गमार्ग निर्माणको लागि प्याकेज नं.१ (महादेवटार) मा China State Construction Engineering Corp.Ltd. (China) र प्याकेज नं.२ (धेद्रे र लेनडांडा) मा Poly Changda Engineering Co. Ltd. (China) संग गत आ.व.०७७/७८ मा ठेक्का सम्झौता भए अनुरुप दुवै प्याकेजहरुको Design Document प्राप्त भई Consultant द्वारा Review गरी मिति २०७८/१२/२९ गते Approval दिई निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको । दुवै प्याकेजहरुमा मुख्यतः निम्नानुसारको कार्य भइरहेको छ ।

(क) दुवै प्याकेजहरुमा निम्नानुसारको कार्य प्रगति भएको (सुरुङ्ग खन्ने कार्य):

(अ) Mahadevtar Tunnel (CP–1) अन्तर्गत Inlet Portal को दायाँतर्फ ५७.६ मि. तथा बायाँतर्फ ५७.६ मि.  Excavation को कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यसै गरी Outlet Portal को दायाँतर्फ ११०.२ मि. र बायाँतर्फ १४८.५ मि. Excavation को कार्य सम्पन्न  भएको । 

(आ)  Dhedre Tunnel (CP–2) अन्तर्गत Inlet Portal को दायाँतर्फ १८४.५ मि. तथा बायाँतर्फ ३९.९ मि.  Excavation को कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यसै गरी Outlet Portal को दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ तयारीका कार्यहरू भईरहेको ।

(इ) Lendanda Tunnel (CP–1) अन्तर्गत Inlet Portal को दायाँ र वायाँ दुवैतर्फ Portal Slope Stabilization Works and anti/slip piling works भईरहेको छ । त्यसै गरी Outlet Portal को दायाँतर्फ ४६ मि. तथा बायाँतर्फ १६ मि.  Excavation को कार्य सम्पन्न भएको ।

(२) द्रुतमार्गको खण्ड प्याकेज नं. ३, ४ र ५ (राजदमार–निजगढ खण्ड) को बोलपत्र आव्हान, मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने र मोविलाइजेशन सहित निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने क्रियाकलापमा निम्नानुसार प्रगति भएको ।

(क) द्रुतमार्ग खण्ड प्याकेज नं.३ अन्तर्गत बोलपत्र छनौटमा सफल भएका Kumar–Roshan–Sichuan JV बीच मिति २०७८/१०/२९ गते ठेक्का सम्झौता भए अनुरुप सोहि मितिबाट Commencement भई कार्य प्रारम्भ गरिएको । Design Review गरी Approval दिइएको । 

(ख) द्रुतमार्ग खण्ड प्याकेज नं.४ बोलपत्र छनौटमा सफल भएका Poly Changda Engineering Co. Ltd. (China) बीच मिति २०७८/११/०९ गते ठेक्का सम्झौता भए अनुरुप सोहि मितिबाट Commencement भई कार्य प्रारम्भ गरिएको । Design Submission, Review and Approval को क्रममा रहेको ।

(ग) द्रुतमार्ग खण्ड प्याकेज नं. ५ बोलपत्र छनौटमा सफल भएका CAMCE–SDLQ JV (China) बीच मिति २०७८/११/०९ गते ठेक्का सम्झौता भए अनुरुप सोहि मितिबाट Commencement भई कार्य प्रारम्भ गरिएको । Design Submission, Review and Approval को क्रममा रहेको ।

(३)    द्रुतमार्गको खण्ड प्याकेज नं. ६ र ७ (लेनडाँडा–राजदमार खण्ड), प्याकेज नं. ८ (सिस्नेरी–महादेवटार खण्ड) तथा प्याकेज नं. ९ र १० (सिस्नेरी–महादेवटार खण्ड) मा निम्न अनुसारको कार्यहरू भईरहेको । 

(क) प्याकेज नं. ६ मा प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनमा ५ (पाँच) वटा बोलपत्रदाता कम्पनी सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको । प्राविधिक परीक्षणको नतिजा उपर चित्त नबुझी बोलपत्रदाता कम्पनी M/S China First Highway Engineering Co. Ltd. ले श्री सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन पेश गरेको सम्बन्धमा मिति २०७९/०६/१२ गते उक्त समितिमा छलफल सम्पन्न भएको र उक्त ठेक्का प्रकृया सम्बन्धमा श्री सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट पुनः मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने निर्णय भएको हुंदा पुनः मुल्याङ्कन प्रकृया सम्पन्न भए पश्चात आवश्यक कार्वाही गरिने ।

(ख) प्याकेज नं. ७ मा मिति २०७९/०५/३१ गते आर्थिक प्रस्ताव खोलुवा सम्पन्न भई न्यून्तम अंक कबोल (सारभूत रुपमा प्रभावग्राही) गर्ने M/S XINGRUN–ASHISH–TUNDI–JV लाई मिति २०७९/०६/०६ गते LOI दिएको र नियमानुसार कुनै रै–रिपोट नपरेको हुँदा मिति २०७९/०६/२४ गते LOA जारी गरिएको । 

(ग) प्याकेज नं. ८, ९ र १० मा Document Review को कार्य भईरहेको ।

(घ) प्याकेज नं. ११ मा खोकना जग्गा विवाद समाधान पश्चात कार्य अगाडी बढाईने ।

 (४) द्रुतमार्ग ईलाकाको लागि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी क्रियाकलापमा निम्नानुसार प्रगति भएकोः

(क) सूचना प्रकाशन भए मुताविक ललितपुर जिल्लामा ३८५–७–०१ रोपनी, काठमाण्डौ जिल्लामा ४–१४–०२ रोपनी र मकवानपुर जिल्लामा ११–४–१–० रोपनी जग्गा मुआब्जा लान बाँकी रहेको ।

(५) द्रुतमार्ग ईलाकामा १५२ हेक्टर क्षेत्रफलमा बृक्षारोपण कार्य प्रारम्भ गर्ने क्रियाकलापमा निम्नानुसार प्रगति भएकोः 

(क) कुल छपान भई कटान भएको २७,००७ रुखहरुको सन्दर्भमा १ः२५ को अनुपातमा ६,७५,१७५ बिरुवाहरु रोप्ने योजना मुताविक चरणबद्ध रुपमा बृक्षारोपण कार्य भइरहेको ।

(ख) गत आ.ब. सम्ममा विभिन्न प्रजातिका रुखहरु एवं फलफूलका विरुवाहरु गरी ४,०२,८२३ बिरुवाहरु विभिन्न स्थानमा रोप्ने कार्य भएको र संरक्षणको व्यवस्था समेत मिलाइएको ।

(ग) बृक्षारोपण कार्यको लागि गत आ.ब. मा बोलपत्र आव्हान भई छनौट भएको M/S KAMALJIT–RK JV बीच ठेक्का सम्झौता भए अनुरुप मिति २०७९/०१/०८ गतेबाट Commencement भई कार्य प्रारम्भ गरिएकोमा उक्त व्ख् बाट हालसम्ममा १४६.१ हेक्टर क्षेत्रफलमा विभिन्न वन प्रजातिका १,३०,२३२ गोटा विरुवाहरु वृक्षारोपण गरिएको । 

(घ) सोही अनुरुप हालसम्म कुल बृक्षारोपण कार्य ५,३३,०५५ को संख्यामा सम्पन्न भएको ।

(ज)  नेपाली सेनाका हिताधिकारी सन्ततीहरुलाई कृषि तथा पशु विज्ञान विषयमा उच्च तहको अध्यापन गराउने उद्धेश्यका साथ सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा श्री नेपाली सेना कृषि विज्ञान संस्थान, लम्जुङ्गमा स्नातक तहमा B.Sc Ag संचालन गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७८/०४/२५ गते सम्बन्धन प्राप्त भई शैक्षिक सत्र २०७८/७९ बाट स्नातक तह B.Sc Ag कार्यक्रम संचालन भईरहेको । 

(झ)  लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही जिल्लास्थित श्री नं.२२ फि.ए.गुल्म तैनाथ रहेको स्थान खस्यौली व्यारेकमा निर्माण हुने सैनिक महाविद्यालय र सोही जिल्लास्थित योगिकुटी व्यारेकमा निर्माण हुने २५ बेड क्षमताको सैनिक फिल्ड अस्पतालको मिति २०७८/०९/११ गते श्री प्रधान सेनापतिज्यूबाट शिलान्यास भएको र मिति २०७९/०३/०७ गते ठेक्का सम्झौता भई भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण कार्य शुरु भएको ।

(ञ) श्री नेपाली सेना ई.एम.ई. पोलिटेक्निक महाविद्यालय, खरिपाटीमा नेपाली सेनाका वहालवाला तथा भु.पू. सैनिक व्यक्तिका सन्तति तथा गैह्रसैनिक सर्वसाधारणका सन्ततीहरुलाई समेत सम्मिलित गराई Diploma In Automobile Engineering तर्फ विद्यार्थी संख्या ४४ जना र Diploma In Mechanical Engineering तर्फ विद्यार्थी संख्या २४ जना समावेश गरी तिहार पश्चात कक्षा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको ।

(ट) “प्रधान सेनापति  कमाण्ड नीति तथा मार्ग निर्देशन २०७८“ ले निर्दिष्ट गरे अनुरुप सेवा निवृत्त हुँदासम्म सकलदर्जाले न्यूनतम सुविधा सहितको नीजि आवास व्यवस्थाको लागि  सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याईएको “सैनिक सकलदर्जा सहुलियतपूर्ण आवास कर्जा २०७८“ कार्यक्रम अन्तर्गत २०७९ आश्विन मसान्तसम्ममा लाभान्वित भएका तथा उक्त कर्जा लिनको लागि हाल प्रकृयामा रहेका सकलदर्जाहरुको बिवरण देहाय अनुसार रहेको ।

सि.नं.

दर्जा

सिफारिस संख्या

ऋण प्राप्त गर्नेको संख्या

कैफियत

अधिकृत

६३

४५

 

पदिक

१२८

९०

 

अन्यदर्जा

३०३

१९८

 

जम्मा

४९४

३३३

 


१५. सार्वजनिक निकायको वेभसाइट भए सोको विवरण : https:// www.nepalarmy.mil.np

१६. सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता, ऋण, अनुदान एवं प्राविधिक सहयोग र सम्झौता सम्बन्धी विवरण : नेपाल सरकारको नीति र निर्देशन बमोजिम आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको समन्वयमा वैदेशिक सहायता एवं प्राविधिक सहयोगमा तालिम, विपद् व्यवस्थापन लगायत अन्य कार्य गर्ने गरिएको ।

१७. सार्वजनिक निकायले संचालन गरेको कार्यक्रम र सोको प्रगति प्रतिवेदन : सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सोको प्रतिवेदन अन्तर्गत विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यहरुमा काठमाण्डौँ-तराई/मधेश (द्रुतमार्ग) सडक आयोजना सहित कालीगण्डकी करिडोर,  कर्णाली करिडोर, बेनीघाट—आरुघाट-लार्केभञ्ज्याङ्ग, उत्तर दक्षिण कोशी सडक खाँदबारी किमाथांका, दार्चुला टिंकर सडक आयोजनाहरुमा ट्रयाक खोल्ने÷निर्माण र ट्रयाकको स्तरोन्नति गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्दै आइरहेको र उक्त योजनाहरुको प्रगति वार्षिक लक्ष्य अनुसार सन्तोषजनक रहेको । प्रेस विज्ञप्तिहरु जारी गर्ने र आवश्यकता अनुसार पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वसाधारणलाई सु-सूचित गर्नुको साथै सैनिक रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रम, सिपाही पाक्षिक, फेसबुक, ट्वीटर, युटुभ च्यानल तथा वेभसाइट समेत संचालनमा ल्याई कार्य प्रगति बारेमा समेत जानकारी गराउने गरिएको ।

१८. सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि :  सूचनाको महत्व र यसबाट पर्ने प्रभावको आधारमा सूचनाको वर्गीकरण गरिएको । नेपाली सेनाले गर्ने कतिपय काम कारवाहीहरु सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट संवेदनशिल हुने भएकोले सूचनाको वर्गीकरण गरी सूचनाको प्रयोग तथा सुरक्षा गर्ने गरिएको ।    

१९. सार्वजनिक निकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको बिषय : मौखिक तथा लिखित रुपमा माग गरिएका सूचनाहरु सम्बन्धितलाई उपलब्ध गराइएको । माथि उल्लेखित अवधिमा माग गरिएका सूचनाहरु समयमा नै उपलव्ध गराइएको ।   

२०. सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण : यस अवधिमा नेपाली सेनाद्वारा भए गरेका कार्यहरु बारे आवश्यकता अनुसार प्रेस विज्ञप्ति एवं पत्रकार सम्मेलन संचालन गरी सर्वसाधारणलाई सु–सूचित गराउनुको साथै सैनिक रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रम, सिपाही पाक्षिक, फेसबुक, ट्वीटर, युटुभ च्यानल तथा वेभसाइट समेत संचालनमा ल्याई प्रगति प्रतिवेदन बारेमा जानकारी गराउने गरिएको । यसरी सम्प्रेषित सूचनाहरु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरुबाट समेत प्रकाशन तथा प्रशारण हुने गरेको ।