सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण

सूचना सार्वजनिक गर्ने निकायको नाम नेपाली सेना
सूचना सार्वजनिक गरेको अवधि मिति २०७८ बैशाख, जेष्ठ र आषाढ   

१. निकायको स्वरुप र प्रकृति नेपाली सेना राष्ट्रको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता तथा भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण तथा राष्ट्र र राष्ट्रवासीको सेवामा सदा समर्पित संस्था हो । नेपाली सेनाले नेपालको संविधानद्वारा निर्दिष्ट भूमिका पूरा गर्न देशको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म विभिन्न स्थान तथा तहमा संगठित भई आफ्नो जिम्मेवारी सम्पादन गर्दै आईरहेको छ ।     

२. निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार : नेपालको संविधानको धारा २६७ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम नेपाली सेनाको मुख्य भूमिकाहरु निम्न अनुसार छन् ।

(क) पहिलो कार्य : नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने ।

(ख) दोस्रो कार्य : राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको दफा ३.३ ले युद्ध बाहेकको अवस्थामा नेपाली सेनालाई थप १४ वटा सहायक जिम्मेवारीहरु प्रदान गरेको छ  ।

(१) स्थानीय प्रशासनलाई आन्तरिक सुरक्षा कायम गर्न सहयोग गर्ने  

(२) हिंसात्मक, विध्वंसात्मक तथा आतंकवादी कार्यहरु भएमा निस्तेज गर्ने  

(३) गैर कानूनी सशस्त्र गतिविधि निस्तेज गर्ने  

(४) आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थानहरुको सुरक्षा गर्ने  

(५) प्राकृतिक तथा मानव श्रृजित विपद्मा उद्धार कार्य गर्ने  

(६) विकास निर्माणका कार्यहरुमा सहयोग पुर्‍याउने ।  

(७) जनता, सरकार सेनाबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर तथा सुदृढ बनाउने सुरक्षा चेतना अभिबृद्धिमा योगदान गर्ने  

(८) राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षणमा आवश्यक सहयोग गर्ने  

(९) सुरक्षा निकायहरुले प्रयोगमा ल्याउने सामग्रीहरुको उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउने  

(१०) सीमा क्षेत्र नजिक निर्माण हुने आयोजना एवं विदेशी सहयोगमा निर्माण हुने सामरिक संरचनाको नियमित सुपरीवेक्षण गर्ने

(११) विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा योगदान पुर्‍याउने । 

(१२)  नेपालस्थित विदेशी सैनिक सहचारीहरुले गर्ने सैनिक महत्वका गतिविधि एवं अन्तरक्रियाहरुको समन्वय रक्षा मन्त्रालयमार्फत गर्ने  

(१३) मित्रराष्ट्रका सेनाहरुसँग सैनिक सम्वन्ध विकसित गर्न सहयोग पुर्‍याउने । 

(१४) नेपाल सरकारले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने  

३. निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरणनेपाली सेनाले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सङ्ख्या तथा दरबन्दी अनुसार राष्ट्रको सेवामा रही माथि उल्लेखित कार्यहरु सु-सम्पन्न गर्दै आएको     

४. निकायबाट प्रदान गरिने सेवा

()    नेपालको संविधान २०७२ तथा सैनिक ऐन २०६३ मा रही नेपाल सरकारबाट प्राप्त जिम्मेवारीहरु तथा निर्देशनहरुलाई निर्दिष्ट रुपमा पालना गर्दै नेपाली सेनाले राष्ट्रिय विकास निर्माण, वन्यजन्तु तथा वन सम्पदाको संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जनहितका कार्य, स्वास्थ्य शिविर, प्रकोप उद्धार कार्यमा सक्रिय भई विभिन्न क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउँदै आईरहेको छ । साथै विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेको छ । आवश्यक परेको खण्डमा देशको सुरक्षाको लागि नेपाली सेना सदैव तयारी हालतमा रहेको छ ।  

()    नेपाली सेनाको काम र कर्तब्यलाई असरदार रुपमा सम्पादन गर्न वार्षिक तालिम योजना अनुसार निरन्तर तालिम तथा अभ्यासहरुबाट पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आईरहेको छ ।

५. सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी : नेपाली सेनाको नेपाल राज्य तथा शान्ति स्थापना कार्यको लागि विदेशमा समेत तैनाथ रहेका विभिन्न युनिट तथा फर्मेशन र उक्त युनिट तथा फर्मेशनका युनिटपतिहरु ।   

६. सेवा प्रदान गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि : सेवा प्रदान गरिए बापत सेवा शुल्क तथा अन्य कुनै पनि शुल्कहरु लिने गरिएको छैन । सेवा प्रदान गर्ने अवधिको सम्बन्धमा सकेसम्म छिटो सेवा प्रदान गर्ने गरिएको छ ।   

७. निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकार : कुनैपनि सूचना प्राप्त भएमा सो को बिस्तृत अध्ययन, विश्लेषण तथा अनुसन्धान गरी गोपनियतालाई प्राथमिकतामा राखी नेपालको संविधान २०७२ तथा सैनिक ऐन २०६३ को नियमहरुको परिधिभित्र रही प्रक्रियागत रुपमा तहगत सैनिक नेतृत्व समक्ष प्रतिवेदन पेश गरि आवश्यक निर्णय गरिँदै आइएको छ ।    

८. निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी : निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी ः सैनिक ऐन, २०६३ तथा सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ मा भएको व्यवस्था अनुसार स्थान विशेषका सम्बन्धित युनिटपति (कमाण्डिङ्ग अधिकृत) हुँदै तहगत रुपमा प्रधान सेनापति तथा नेपाल सरकार रहने । सो कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि जङ्गी अड्डा अन्तर्गत श्री शिकायत जाँच निर्देशनालयमार्फत कार्यसम्पादन गर्ने गरिएको छ ।

९. सम्पादन गरेको कामको विवरण : नेपाली सेनाको नेपाल राज्यभर तथा शान्ति स्थापना कार्यको लागि विदेशमा समेत तैनाथ रहेका विभिन्न युनिटहरुबाट राष्ट्रिय विकास निर्माण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा प्रकृति संरक्षण, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियानलाई निरन्तरता दिँदै संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, शान्ति स्थापना, जनहितका कार्य लगायत नेपाल सरकारबाट तोकिएको अन्य जिम्मेवारीहरु बहन गर्ने गरिएको छ ।  

१०. सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद सहायक रथी श्री सन्तोष बल्लभ पौडेलको मोवाईल नम्बर ९८५१०८३२८८, फोन नम्बर ०१-४२३२४३६

११. ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची : सैनिक ऐन-२०६३ र यस अन्तर्गत जारी भएका विभिन्न सैनिक नियमावलीहरु रहेका छन् ।   

१२. आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण : नेपाली सेनालाई चालु र पूँजिगत खर्च अन्तर्गत बिनियोजन भएको बजेट रकमहरु आर्थिक ऐन नियमको परिधिभित्र रही सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च गरी सो को फाँटवारी तोकिएको मितिमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुकोे साथै नेपाली सेनाले सम्पन्न गरेको कार्यहरुको वार्षिक प्रतिवेदन हरेक वर्षको श्रावण महिनामा रक्षा मन्त्रालयमा पठाउने गरिएको छ ।

१३. तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण : माग भई आए अनुसारको सूचना तथा अन्य विवरणहरु सम्बन्धितलाई लिखित तथा मौखिक रुपमा तोकिएकै समयमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।  

१४. अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना संचालन गरेको भए सोको विवरण निम्न अनुसारको कार्य सञ्चालन भएको

(क) कालीगण्डकी करिडोर (रिडि—मालढुङ्गा खण्ड) (राष्ट्रिय गौरव). २.४ कि.मि. ट्रयाक १० मिटर चौडाई बनाउने लक्ष्य अनुरुप २.३६ कि.मि. औषतम १० मि. ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको । सडकको लम्बाई ०.०४ कि.मि. घटेको ।  

(ख) कर्णाली करिडोर (खुलालु—लैफु—सरिसल्ला खण्ड १२३ कि.मि.) (राष्ट्रिय गौरव). ०.७५ कि.मि. ट्रयाक निर्माण सम्पन्न र १ (एक) वटा बेलिबृज (खुलालु खोलामा) जडान सम्पन्न भएको ।

(ग) बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ्ग –९२ कि.मि. सडक. ४ कि.मि. ट्रयाक स्तरोन्नती सम्पन्न भएको ।

(घ) उत्तर दक्षिण कोशी सडक खाँदबारी किमाथांका सडक आयोजना (च्याम्ताङ्ग–घोङघप्पा खण्ड) (राष्ट्रिय गौरव).  ०.३ कि.मि. ट्रयाक निर्माण सम्पन्न र २ (दुई) वटा क्याम्प निर्माण सम्पन्न भएको । 

(ङ) दार्चुला–टिंकर सडक आयोजना.  ८७ कि.मि. सर्भे र २ (दुई) वटा क्याम्प निर्माण सम्पन्न भएको । 

(च)     बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सैनिकको पहिलो सन्ततीले औषधी उपचार सुविधा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा जुम्ल्याहा/तिम्ल्याहा सन्ततीहरुलाई समेत २१ वर्ष उमेरसम्म औषधी उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने । पहिलो सन्तती नै जुम्ल्याहा/तिम्ल्याहा जन्मेको अवस्थामा दोस्रो पटक जन्मेको सन्ततीलाई समेत २१ वर्ष उमेरसम्म औषधी उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने ।

()   कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य दुर्घटनामा परी वा उपचारको क्रममा २१ वर्ष उमेर नपुगेका सैनिक सन्ततीहरुको मृत्यु भएमा निज मृतक सन्ततीको सट्टामा २ जनामा नबढ्ने गरी २१ वर्षको उमेरसम्म औषधी उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने । 

()   कोषका हिताधिकारीहरुका जुम्ल्याहा/तिम्ल्याहा सन्ततीहरु मध्य एक भन्दा बढि कोष अन्तर्गतका विद्यालय/महाविद्यालयहरुमा भर्नाका लागि लिइने परीक्षाको योग्यताक्रममा सिफारिस भएको अवस्थामा एक जनालाई दर्ज्यानी अनुसारको छात्रवृत्ति प्रदान गरी अन्यलाई पूर्ण शूल्कमा अध्ययनको मौका प्रदान गर्ने ।

()   सैनिक विद्यालय/महाविद्यालयहरुमा दर्ज्यानी सुविधा अन्तर्गत भर्ना भई अध्ययन गरिरहेको वा सो को सुविधा प्राप्त नगरी इम्प्यानल स्कूलको सुविधा उपभोग गरिरहेको वा कल्याणकारी छात्रवृत्ति प्राप्त गरिरहेको कुनै पनि सैनिक सन्ततीको प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य दुर्घटनामा परी वा उपचारको क्रममा मृत्यु भएमा निजको सट्टामा जीवित थप एक जना सन्ततीलाई सोही बमोजिमको अध्ययन सुविधा उपलब्ध गराउने । 

(ञ)    बहालवाला तथा अवकास प्राप्त सकलदर्जाको आफ्नै सन्ततीको जाय जन्म नभई वा जीवित नरही प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम धर्म पुत्र/पुत्रीको रुपमा ग्रहण गरेको एक जना सन्ततीलाई आफ्नै सन्तती सरहको परिधिभित्र रही औषधी उपचार एवम् अध्ययन सुविधा र छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध गराउने ।  

(ट)    “सैनिक विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि-२०७६” को दफा ५ (क) ले गरेको सैनिक विद्यालयमा भर्ना सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थामा एक दम्पत्ति, एक सन्तती, एक तहको नीति कायम गर्ने । कुनै हिताधिकारीको एक जना सन्ततीले एक तहमा दर्ज्यानी सुविधामा अध्ययन पूरा गरे पश्चात सोही तहमा अर्को सन्तती भर्नाको लागि छनौट भएको अवस्थामा पूर्ण शूल्क भूक्तान गर्ने गरी अध्ययनको मौका प्रदान गर्न सकिने ।  
(ठ)    नेपाली सेनाको संलग्नतामा (NA Package) एवं राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी (NCB Package) अन्तर्गत ११ वटा प्याकेजहरुबाट निर्माण कार्य सञ्चालन गरी कार्य सम्पादन गरिएको । बार्षिक लक्ष्य अनुरुप ४ कि.मि.(ढुङ्गा माटो फर्मेशन लेभलसम्म) कार्य अन्तर्गत ढुङ्गा माटोको कटिङ्ग तथा फिलिङ्ग कार्य सम्पन्न भएको ।  

(ड)    खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भई सुरुङ्गमार्ग निर्माणको लागि मिति २०७८÷०१÷३१ गते श्री काठमाडौं(तराई मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना र बोलपत्र छनौटमा सफल भएका प्याकेज १ मा China State Construction Engineering Corp. Ltd= (China) र प्याकेज २ मा Poly Changda Engineering Co. Ltd. -China_ बीच ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई २०७८ ज्येष्ठ ३१ गते (तदनुसार 14 June 2021) बाट दुवै सुरुङ्ग ठेक्का प्याकेजहरुको Commencement भई मोविलाइजेशन सहित कार्य प्रारम्भ समेत भएको । 

(ढ)    आयोजनाको मार्गधिकार भित्र पर्ने १०१३ वटा रुखहरु कटान तथा घाटगद्दी गर्ने सम्पन्न भई सम्बन्धितमा हस्तान्तरण भएको । 

(ण)    आयोजनाको शुरुदेखि हालसम्मको भौतिक प्रगति १६.१० प्रतिशत रहेको ।

१५. सार्वजनिक निकायको वेभसाइट भए सोको विवरणhttps:// www.nepalarmy.mil.np

१६. सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता, ऋण, अनुदान एवं प्राविधिक सहयोग र सम्झौता सम्बन्धी विवरण : नेपाल सरकारको नीति र निर्देशन बमोजिम आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको समन्वयमा वैदेशिक सहायता एवं प्राविधिक सहयोगमा तालिम, विपद् व्यवस्थापन लगायत अन्य कार्य गर्ने गरिएको ।

१७. सार्वजनिक निकायले संचालन गरेको कार्यक्रम र सोको प्रगति प्रतिवेदनः सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सोको प्रतिवेदन अन्तर्गत विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यहरुमा काठमाण्डौँ-तराई/मधेश (दु्रतमार्ग) सडक आयोजना सहित कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर, गोरखा-आरुघाट-लार्के भञ्ज्याङ्ग सडक आयोजनाहरुमा ट्रयाक खोल्ने, ट्रयाकको स्तरोन्नति गर्ने, डबल लेन बाटो खोल्ने जस्ता कार्यहरु गर्दै आइरहेको र उक्त योजनाहरुको प्रगति वार्षिक लक्ष्य अनुसार सन्तोषजनक रहेको । प्रेस विज्ञप्तिहरु जारी गर्ने र आवश्यकता अनुसार पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वसाधारणलाई सु-सूचित गर्नुको साथै सैनिक रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रम, सिपाही पाक्षिक, फेसबुक, ट्वीटर तथा वेभसाइट समेत संचालनमा ल्याई कार्य प्रगति बारेमा समेत जानकारी गराउने गरिएको ।

१८. सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधिसूचनाको महत्व र यसबाट पर्ने प्रभावको आधारमा सूचनाको वर्गीकरण गरिएको । नेपाली सेनाले गर्ने कतिपय काम कारवाहीहरु सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट संवेदनशिल हुने भएकोले सूचनाको वर्गीकरण गरी सूचनाको प्रयोग तथा सुरक्षा गर्ने गरिएको । 

१९. सार्वजनिक निकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको बिषयमौखिक तथा लिखित रुपमा माग गरिएका सूचनाहरु सम्बन्धितलाई उपलब्ध गराइएको । माथि उल्लेखित अवधिमा माग गरिएका सूचनाहरु समयमा नै उपलव्ध गराइएको । 

२०. सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण : यस अवधिमा नेपाली सेनाद्वारा भए गरेका कार्यहरु बारे आवश्यकता अनुसार प्रेस विज्ञप्ति एवं पत्रकार सम्मेलन संचालन गरी सर्वसाधारणलाई सु-सूचित गराउनुको साथै सैनिक रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रम, सिपाही पाक्षिक, फेसबुक, ट्वीटर तथा वेभसाइट समेत संचालनमा ल्याई प्रगति प्रतिवेदन बारेमा जानकारी गराउने गरिएको । यसरी सम्प्रेषित सूचनाहरु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरुबाट समेत प्रकाशन तथा प्रशारण हुने गरेको ।