सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण

सूचना सार्वजनिक गर्ने निकायको नाम नेपाली सेना
सूचना सार्वजनिक गरेको अवधि : मिति २०७८ माघ, फागुन र चैत्र ।   

१. निकायको स्वरुप र प्रकृति नेपाली सेना राष्ट्रको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता तथा भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण तथा राष्ट्र र राष्ट्रवासीको सेवामा सदा समर्पित संस्था हो । नेपाली सेनाले नेपालको संविधानद्वारा निर्दिष्ट भूमिका पूरा गर्न देशका विभिन्न स्थान तथा तहमा संगठित भई आफ्नो जिम्मेवारी सम्पादन गर्दै आईरहेको छ ।       

२. निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार : 

(क) पहिलो कार्य : नेपालको संविधानको धारा २६७ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने ।

(ख) दोस्रो कार्य : राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको दफा ३.३ ले युद्ध बाहेकको अवस्थामा नेपाली सेनालाई थप १४ वटा सहायक जिम्मेवारीहरु प्रदान गरेको छ  ।

(१) स्थानीय प्रशासनलाई आन्तरिक सुरक्षा कायम गर्न सहयोग गर्ने । 

(२) हिंसात्मक, विध्वंसात्मक तथा आतंकवादी कार्यहरु भएमा निस्तेज गर्ने । 

(३) गैर कानूनी सशस्त्र गतिविधि निस्तेज गर्ने । 

(४) आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण र संवेदनशील स्थानहरुको सुरक्षा गर्ने । 

(५) प्राकृतिक तथा मानव श्रृजित विपद्मा उद्धार कार्य गर्ने । 

(६) विकास निर्माणका कार्यहरुमा सहयोग पुर्‍याउने । 

(७) जनता, सरकार र सेनाबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर तथा सुदृढ बनाउने र सुरक्षा चेतना अभिवृद्धिमा योगदान गर्ने । 

(८) राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षणमा आवश्यक सहयोग गर्ने । 

(९) सुरक्षा निकायहरुले प्रयोगमा ल्याउने सामग्रीहरुको उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउने । 

(१०) सीमा क्षेत्र नजिक निर्माण हुने आयोजना एवं विदेशी सहयोगमा निर्माण हुने सामरीक संरचनाको नियमित सुपरीवेक्षण गर्ने । 

(११) विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा योगदान पुर्‍याउने । 

(१२) नेपालस्थित विदेशी सैनिक सहचारीहरुले गर्ने सैनिक महत्वका गतिविधि एवं अन्तरक्रियाहरुको समन्वय रक्षा मन्त्रालयमार्फत गर्ने । 

(१३) मित्रराष्ट्रका सेनाहरुसंग सैनिक सम्बन्ध विकसित गर्न सहयोग पुर्‍याउने । 

(१४) नेपाल सरकारले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने । 

३. निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण : नेपाली सेनाले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सङ्ख्या तथा दरबन्दी अनुसार राष्ट्रको सेवामा रही माथि उल्लेखित कार्यहरु सु-सम्पन्न गर्दै आएको छ ।    

४. निकायबाट प्रदान गरिने सेवा

(क) नेपालको संविधान तथा सैनिक ऐन २०६३ बमोजिम प्राप्त जिम्मेवारी तथा निर्देशनहरुलाई निर्दिष्ट रुपमा पालना गर्दै नेपाली सेनाले राष्ट्रिय विकास निर्माण, वन्यजन्तु तथा वन सम्पदाको संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जनहितका कार्य, स्वास्थ्य शिविर, प्रकोप उद्धार कार्यमा सक्रिय भई विभिन्न क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउँदै आईरहेको छ । यसका साथै विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेको छ । आवश्यक परेको खण्डमा देशको सुरक्षाको लागि सदैव तयारी हालतमा रहेको छ । 

(ख) नेपाली सेनाको काम र कर्तव्यलाई असरदार रुपमा सम्पादन गर्न वार्षिक तालिम योजना अनुसार निरन्तर तालिम तथा अभ्यासहरुबाट पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आईरहेको छ ।


५. सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी : नेपाली सेनाको नेपाल राज्य तथा शान्ति स्थापना कार्यको लागि विदेशमा समेत तैनाथ रहेका विभिन्न युनिट तथा फर्मेशन र उक्त युनिट तथा फर्मेशनका युनिटपतिहरु ।    

६. सेवा प्रदान गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि : सेवा प्रदान गरिए बापत सेवा शुल्क तथा अन्य कुनै पनि शुल्कहरु लिने गरिएको छैन । सेवा प्रदान गर्ने अवधिको सम्बन्धमा सकेसम्म छिटो सेवा प्रदान गर्ने गरिएको छ ।   

७. निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकार : कुनैपनि सूचना प्राप्त भएमा सो को विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण तथा अनुसन्धान गरी गोपनियतालाई प्राथमिकतामा राखी नेपालको संविधान २०७२, सैनिक ऐन २०६३ तथा सो अन्तर्गत बनेका नियमहरुकोे परिधिभित्र रही प्रक्रियागत रुपमा तहगत सैनिक नेतृत्व समक्ष प्रतिवेदन पेश गरि आवश्यक निर्णय गरिँदै आईरहेको छ  ।    

८. निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी : सैनिक ऐन, २०६३ तथा सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ मा भएको व्यवस्था अनुसार स्थान विशेषका सम्बन्धित युनिटपति (कमाण्डिङ्ग अधिकृत) हुँदै तहगत रुपमा प्रधानसेनापति तथा नेपाल सरकार रहने । सो कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि जङ्गी अड्डा अन्तर्गत श्री शिकायत जाँच निर्देशनालयमार्फत कार्यसम्पादन गर्ने गरिएको छ ।

९. सम्पादन गरेको कामको विवरण : नेपाली सेनाको नेपाल राज्यभर तथा शान्ति स्थापना कार्यको लागि विदेशमा समेत तैनाथ रहेका विभिन्न युनिटहरुबाट राष्ट्रिय विकास निर्माण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा प्रकृति संरक्षण, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियानलाई निरन्तरता दिँदै संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, शान्ति स्थापना, जनहितका कार्य लगायत नेपाल सरकारबाट तोकिएका अन्य जिम्मेवारीहरु बहन गर्ने गरिएको ।   

१०. सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद सहायक रथी श्री नारायण सिल्वाल, मोवाईल नम्बर ९८५१०८३२८८, फोन नम्बर ०१-४२३२४३६ ।

११. ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची : सैनिक ऐन-२०६३ र यस अन्तर्गत जारी भएका विभिन्न सैनिक नियमावलीहरु रहेका छन् ।    

१२. आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण :नेपाली सेनालाई चालु र पूँजिगत खर्च अन्तर्गत बिनियोजन भएको बजेट रकमहरु आर्थिक ऐन नियमको परिधिभित्र रही सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च गरी सो को फाँटवारी तोकिएको मितिमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुकोे साथै नेपाली सेनाले सम्पन्न गरेको कार्यहरुको वार्षिक प्रतिवेदन हरेक वर्षको श्रावण महिनामा रक्षा मन्त्रालयमा पठाउने गरिएको ।

१३. तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण : माग भई आए अनुसारको सूचना तथा अन्य विवरणहरु सम्बन्धितलाई लिखित तथा मौखिक रुपमा तोकिएकै समयमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको ।  

१४. अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना संचालन गरेको भए सोको विवरण :  निम्न अनुसारको कार्य सञ्चालन भएको 

(क) कालीगण्डकी करिडोर (रिडि-मालढुङ्गा खण्ड) (राष्ट्रिय गौरव). गत आ.व.मा १०.३६ कि.मि. ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न गरी कुल ७५.३६ कि.मि. सडक खण्ड सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको । यस आ.व.को पौष महिनामा पहिरो हटाई यातायात सुचारु भएपश्चात माघ महिनाबाट फौज फिर्ता भएको ।

(ख) कर्णाली करिडोर (खुलालु-लैफु-सरिसल्ला खण्ड १२३ कि.मि.) (राष्ट्रिय गौरव). गत आ.व.मा ३.७५ कि.मि. ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न गरी कुल १२३ कि.मि. सडक खण्ड सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको । मिति २०७८/०६/०५ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार दुल्लीकुना–लालीवगर खण्डको ७ कि.मि. र घाटापारीचौर–भुक्काखोला खण्डको १३.५ कि.मि. नयाँ ट्रयाक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएकोमा उक्त कार्यको लागि सुनाखाडा इलाकामा क्याम्प निर्माण गरिएको र भुक्काखोला इलाकामा १.२५ कि.मि. ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको ।

(ग) बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ्ग –९२ कि.मि. सडक. हालसम्म ३१ कि.मि. ट्रयाक निर्माण सम्पन्न मध्ये १३ कि.मि. सम्म यातायात संचालन भईरहेको । चालु आ.व.मा ४ कि.मि. ट्रयाक स्तरोन्नती र १.५ कि.मि. नयाँ ट्रयाकका साथै १ वटा बेलीबृज निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ०.५ कि.मि. ट्रयाक निर्माण र ३ कि.मि.ट्रयाक स्तरोन्नतीको कार्य भएको ।    

(घ) उत्तर दक्षिण कोशी सडक खाँदबारी किमाथांका सडक आयोजना (च्याम्ताङ्ग–घोङघप्पा खण्ड) (राष्ट्रिय गौरव). गत आ.व.मा ६ मिटर चौडाईको ०.५०० कि.मि. ट्रयाक तथा च्याम्ताङ्ग तथा छुम्सुरमा क्याम्प निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको । चालु आ.व.मा ६ मिटर चौडाईको २.५ कि.मि. र ०.५०० कि.मि. ट्रयाक स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य अनुरुप हालसम्म ०.५०० कि.मि. स्तरोन्नती सम्पन्न र १.७ कि.मि. Pilot Track निर्माण गरिएको ।  

(ङ) दार्चुला–टिंकर सडक आयोजना.  गत आ.व. मा सुनसेरा तथा दुम्लीङ्गमा क्याम्प निर्माण सम्पन्न गरिएको । यस आ.व.मा ३ देखी ४ मिटर चौडाईएको ३ कि.मि. र ५ देखि ६ मिटर चौडाईको ४ कि.मि. ट्रयाक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ३ मिटर चौडाईको ३.२३ कि.मि. ट्रयाक निर्माण गरिएको । 

(च)   काठमाण्डौं/तराई-मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको सुरुङ्गमार्ग निर्माणको लागि प्याकेज नं.१ (महादेवटार) मा China State Construction Engineering Corp.Ltd. (China) र प्याकेज नं.२ (धेद्रे र लेनडांडा) मा Poly Changda Engineering Co.Ltd. (China) बीच मिति २०७८/०१/३१ गते ठेक्का सम्झौता भए अनुरुप मिति २०७८/०२/३१ गते Commencement भई कार्य प्रारम्भ भएको । प्याकेज नं.१ र प्याकेज नं.२ अन्तर्गत Project Manager, विषय विज्ञहरुको डिजाइन टिम लगायतको समूह आयोजना स्थलमा आई कार्य प्रारम्भ गरेको । दुवै प्याकेजहरुमा मुख्यतः निम्नानुसारको कार्य भइरहेको:-

        (अ) साइट क्याम्प व्यवस्थापन तथा पूर्व तयारी कार्य भइरहेको ।

        (आ) Survey टिमद्वारा Field Survey को कार्य सुचारु गरेको ।

        (इ) Geotechnical तथा Geophysical Investigation को कार्य सम्पन्न भएको ।

        (ई) Design Document  प्राप्त भई Construction द्वारा Review गरी मिति २०७८/१२/२९ गते Approval दिईएको । साथै, निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको ।

(छ)  अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (ICB) अन्तर्गत प्याकेज नं.३ (Contract for Construction of Double Lane Dual Carriageway Standard Expressway Road, Bridge and Allied Works Ch.: 49+800 to Ch.: 57+400) को मिति २०७८/०४/३१ गते बोलपत्र आव्हानको लागि सूचना प्रकाशन गरी मिति २०७८/०७/०२ गते Bid Submission तथा खोलुवा भएको । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान भई प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव खोलुवा एवं मूल्याङ्कन पश्चात मिति २०७८/०९/१२ गते आशय पत्र (LOI) जारी गरिएको । साथै, उक्त द्रुतमार्ग आयोजना र बालपत्र छनौटमा सफल भएकाKumar-Roshan-Sichuan JV बीच ठेक्का सम्झौता भए अनुरुप मिति २०७८/१०/०३ गते Commencement of Works दिइएको ।

(ज) अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (ICB) अन्तर्गत प्याकेज नं.४ (Contract for Construction of Double Lane Dual Carriageway Standard Expressway Road and Bridge Works Ch: 57+400 to Ch: 65+160) को मिति २०७८/०६/०१ गते बोलपत्र (ICB) आव्हानको लागि सूचना प्रकाशन गरी मिति २०७८/०८/०९ गते Bid Submission तथा खोलुवा भएको । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान भई प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव खोलुवा पश्चात मिति २०७८/१०/११ गते आशय पत्र (LOI) गरिएको । साथै, उक्त द्रुतमार्ग आयोजना र बोलपत्र छनौटमा सफल भएका Poly Changda Engineering Co.Ltd. (China) बीच ठेक्का सम्झौता भए अनुरुप मिति २०७८/११/०९ गते Commencement of Works दिइएको ।

(झ) अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (ICB) अन्तर्गत प्याकेज नं.५ (Construction of Double Lane Dual Carriageway Standard Expressway Road, Bridge, Toll Plaza, Interchange and Allied Works Ch.: 65+160 to Ch.: 72+529) को मिति २०७८/०४/३१ गते बोलपत्र (ICB) आव्हानको लागि सूचना प्रकाशन गरी मिति २०७८/०७/०२ गते Bid Submission तथा खोलुवा भएको । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान भई प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव खोलुवा पश्चात मिति २०७८/१०/०९ गते आशय पत्र (LOI) गरिएको । साथै, उक्त द्रुतमार्ग आयोजना र बोलपत्र छनौटमा सफल भएका CAMCE-SDLQ JV (China) बीच ठेक्का सम्झौता भए अनुरुप मिति २०७८/११/०९ गते Commencement of Works दिइएको ।

(ञ)  द्रुतमार्ग खण्ड प्याकेज नं.६ र ७ (लेनडाँडा-राजदमार खण्ड) तथा प्याकेज नं.८ (सिस्नेरी-महादेवटार खण्ड) को लागि Tender Documents तयार गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको । साथै, उक्त प्याकेजहरुको Field Verification कार्य भइरहेको ।

(ट)  कुल छपान भई कटान भएको २७,००७ रुखहरुको सन्दर्भमा १:२५ को अनुपातमा ६,७५,१७५ बिरुवाहरु रोप्ने योजना मुताविक आयोजना शुरुदेखि हालसम्म विभिन्न प्रजातिका रुखहरु एवं फलफूलका विरुवाहरु गरी ४,०२,८२३ (आ.व.०७६/७७ मा १,७६,५१६ र आ.व.०७७/७८ मा २,२६,३०७) विरुवाहरु विभिन्न स्थानमा रोप्ने कार्य भएको र संरक्षणको व्यवस्था समेत मिलाइएको । 

(ठ) कटान स्वीकृति भएको रुख संख्या मध्येबाट निजगढ खण्डमा २११ वटा कटान, छपान तथा अन्तिम जांचपास गर्न सम्बन्धितमा पत्राचार भई सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिबाट स्थलगत निरीक्षण पश्चात रुख कटान कार्य सम्पन्न गरी सम्बन्धितमा हस्तान्तरण गरिएको ।

(ड) बृक्षारोपण कार्यको लागि १५२ हेक्टर सरकारी जग्गा प्राप्ति गरी मिति २०७८/११/०१ गते पुन: बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा मिति २०७८/११/१६ गते खोलुवा भई मिति २०७८/१२/२३ गते आशय पत्र  (LOI) जारी गरिएको । 

(ढ) ६० बर्ष उमेर पुगेका भूतपूर्व सैनिक तथा पारिवारिक निवृत्तीभरणमा रहेकाहरुलाई वार्षिक रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको रु.५०००/- मा बृद्धि गरी २०७८ असोज १ गतेदेखि मासिक रु.१०००/- का दरले वार्षिक रु.१२०००/- उपलब्ध गराउँदै आईरहेको ।

(ण) विगतको द्वन्दमा वीरगती प्राप्त गर्ने तथा कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा मृत्यु हुने सकलदर्जाका पारिवारिक निवृत्तिभरणमा रहेका करिब ८०० जना एकल महिलाहरुको निवृत्तिभरण रकममा मासिक रु. ५००/- का दरले थप गरी क्रमशस् रु. ३५००/- र रु.२५००/- उपलब्ध गराउँदै आईरहेको ।

(प) प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्माले पदबहालीको क्रममा दिनु भएको सम्बोधन र कोषद्वारा प्रदान गरिँदै आएको कल्याणकारी सेवा र सहुलियतको विस्तार एवं प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य सहित जारी भएको “कमाण्ड नीति तथा मार्ग निर्देशन, २०७८" मार्फत सैनिक सेवामा बहालमै रहेको अवधिमा न्यूनतम सुविधा सहितको आफ्नै निजी आवासको व्यवस्था गरी सम्मानपूर्वक जीवनयापनमा सैनिक कल्याणकारी कोषको तर्फबाट बिशेष योगदान पुर्‍याउन बहालवाला सकलदर्जाले विगत लामो समयदेखि गर्दै आएको अपेक्षा बमोजिम नेपाली सेनाका सकलदर्जालाई घर बनाउन “सैनिक सकलदर्जा सहुलियतपूर्ण आवास कर्जा २०७८" तयार गरी राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँग मिति २०७८ कार्तिक २२ गते रु.२५,००,०००/- (पच्चिस लाख) आवास कर्जा उपलव्ध गराउने सहमती भएको । जस अनुसार हालसम्म ३१ जनालाई सिफारिस गरी ऋण प्रवाहको लागि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा पठाईएको ।

(फ) नेपाली सेनाका सकलदर्जाको जीवनयापन समुन्नत बनाउन केही हदसम्म टेवा पुग्ने गरी आर्थिक दायरालाई समयानुकुल प्रभावकारी बनाउदै लैजाने लक्ष्य अनुरुप सवारी साधनको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सर्वसुलभ तरिकाले बहालवाला सैनिक सकलदर्जालाई (निजी प्रयोजन) को लागि सवारी साधन खरिद गर्न ऋण उपलव्ध गराउदै आएकोमा उक्त नियमलाई परिमार्जन गरी “सवारी साधन ऋण कार्यविधी, २०७३” (पहिलो संशोधन २०७८) नीतिगत रुपमा स्वीकृत भए अनुसार नयाँ तथा प्रयोगमा रहेका (Used) सवारी साधन खरिदको लागि सहुलियतपुर्ण सवारी साधन ऋण वितरण शुरु गरिएको ।

१५. सार्वजनिक निकायको वेभसाइट भए सोको विवरण : https:// www.nepalarmy.mil.np

१६. सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता, ऋण, अनुदान एवं प्राविधिक सहयोग र सम्झौता सम्बन्धी विवरण : नेपाल सरकारको नीति र निर्देशन बमोजिम आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको समन्वयमा वैदेशिक सहायता एवं प्राविधिक सहयोगमा तालिम, विपद् व्यवस्थापन लगायत अन्य कार्य गर्ने गरिएको ।

१७. सार्वजनिक निकायले संचालन गरेको कार्यक्रम र सोको प्रगति प्रतिवेदनः सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सोको प्रतिवेदन अन्तर्गत विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यहरुमा काठमाण्डौँ-तराई/मधेश (द्रुतमार्ग) सडक आयोजना सहित कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर, गोरखा-आरुघाट-लार्के भञ्ज्याङ्ग सडक आयोजनाहरुमा ट्रयाक खोल्ने, ट्रयाकको स्तरोन्नति गर्ने, डबल लेन बाटो खोल्ने जस्ता कार्यहरु गर्दै आइरहेको र उक्त योजनाहरुको प्रगति वार्षिक लक्ष्य अनुसार सन्तोषजनक रहेको । प्रेस विज्ञप्तिहरु जारी गर्ने र आवश्यकता अनुसार पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वसाधारणलाई सु-सूचित गर्नुको साथै सैनिक रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रम, सिपाही पाक्षिक, फेसबुक, ट्वीटर तथा वेभसाइट समेत संचालनमा ल्याई कार्य प्रगति बारेमा समेत जानकारी गराउने गरिएको ।

१८. सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि :  सूचनाको महत्व र यसबाट पर्ने प्रभावको आधारमा सूचनाको वर्गीकरण गरिएको । नेपाली सेनाले गर्ने कतिपय काम कारवाहीहरु सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट संवेदनशिल हुने भएकोले सूचनाको वर्गीकरण गरी सूचनाको प्रयोग तथा सुरक्षा गर्ने गरिएको ।   

१९. सार्वजनिक निकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको बिषय : मौखिक तथा लिखित रुपमा माग गरिएका सूचनाहरु सम्बन्धितलाई उपलब्ध गराइएको । माथि उल्लेखित अवधिमा माग गरिएका सूचनाहरु समयमा नै उपलव्ध गराइएको ।  

२०. सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण : यस अवधिमा नेपाली सेनाद्वारा भए गरेका कार्यहरु बारे आवश्यकता अनुसार प्रेस विज्ञप्ति एवं पत्रकार सम्मेलन संचालन गरी सर्वसाधारणलाई सु-सूचित गराउनुको साथै सैनिक रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रम, सिपाही पाक्षिक, फेसबुक, ट्वीटर तथा वेभसाइट समेत संचालनमा ल्याई प्रगति प्रतिवेदन बारेमा जानकारी गराउने गरिएको । यसरी सम्प्रेषित सूचनाहरु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरुबाट समेत प्रकाशन तथा प्रशारण हुने गरेको ।