Office of Military Affairs का Military Adviser Lt Gen Carlos Humbert Loity द्वारा ‘शान्ति प्रयास-III’ को निरीक्षण

१. मिति २०७३ चैत्र ७ गतेबाट पाँचखालस्थित नेपाली सेनाको श्री वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको Pacific Command (USPACOM) को सह-आयोजनामा संचालन भई रहेको अभ्यास ‘शान्ति प्रयास-III’ को Office of Military Affairs का Military Adviser Lt Gen Carlos Humbert Loity  ले आज मिति २०७३ चैत्र १९ गते निरीक्षण गर्नु भएको छ ।

२. निरीक्षणको क्रममा Lt Gen Carlos Humbert Loity लाई पाँचखालस्थित नेपाली सेनाको श्री वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रका केन्द्रपतिले उक्त अभ्यास सञ्चालन सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण गर्नु भएको थियो । सोही क्रममा Lt Gen Carlos Humbert Loity ले अभ्यास ईलाकाको निरीक्षण गर्नुको साथै उक्त अभ्यासमा सहभागि देशहरुले प्रदर्शन गरेको डेमोको समेत निरीक्षण गर्नु भएको थियो । उक्त अभ्यासमा नेपाल सहित जम्मा २८ राष्ट्रका १०२४ जना सैनिकहरु सहभागि छन् ।

३. उक्त निरीक्षण कार्यक्रममा नेपाली सेनाका रथीवृन्द लगायत अधिकृतहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।