आकस्मिक बैठक सम्बन्धमा

<div>देशमा हाल विकसित घट्नाक्रमको समिक्षा गर्न आज मिति २०७४ बैशाख १७ गते जंगी अड्डामा आकस्मिक पि.एस.ओज. बैठक बसी वर्तमान परिस्थितिबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीहरुको समिक्षा गर्दै आवश्यक सुरक्षा सर्तकता अपनाउने निर्णय गरिएको छ ।</div>