समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला सम्बन्धमा

मिति २०६७ चैत्र १४ गते म्याग्दी जिल्लास्थित श्री ईन्द्रबक्स गणका सिपाही राम बहादुर चौधरी दैनिक पि.टि.(शारीरिक व्यायाम) परेडको दौरान अचानक लडी बेहोस भएपछि उपचारको क्रममा मृत्यु भएको घटनालाई लिई उक्त गणका केही सैनिक व्यक्तिहरुको समुहले सेनानी अरुण बहादुर सिंहलाई हातपात गरेको सम्बन्धमा श्री पश्चिम पृतना हे.क्वा.का पृतनापति उपरथी श्री नर बहादुर कडेलको अध्यक्षतामा गठीत समरी जनरल सैनिक अदालतबाट दोषी ठहरिएका देहायका सैनिक व्यक्तिहरुलाई निम्नबमोजिमको सजाय गरिएको व्यहोरा यसै बिज्ञप्तीमाफत जानकारी गराइन्छ । क) सेनानी अरुण बहादुर सिंहलाई सैनिक ऐन २०६३ को दफा ५२ को खण्ड (झ) बमोजिमको कसुरमा दोषी ठह¥याई सोही ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम दुई वर्ष बढुवा रोक्का । ख) प्यूठ टेक बहादुर कुमाललाई सैनिक ऐन २०६३ को दफा ४४ को खण्ड (ख) र दफा ४६ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुरमा दोषी ठह¥याई सोही ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (घ) बमोजिम तीन वर्ष कैद र भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी बरखास्त । ग) अमल्दार विजय कुमार यादव, अमल्दार राजेश प्रसाद यादव, अमल्दार राजेश यादव, प्यूठ प्रदिप पोखरेल, सिपाही निरज भट्ट र सिपाही मिन नाथलाई सैनिक ऐन २०६३ को दफा ४४ को खण्ड (ख) र दफा ४६ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुरमा दोषी ठह¥याई सोही ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (घ) बमोजिम दुई वर्ष कैद र भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी बरखास्त । घ) अमल्दार सविन थुयाजु, अमल्दार सुमन अधिकारी, प्यूठ टेक बहादुर भुजेल, प्यूठ देव नारायण चौधरी, प्यूठ रामेश्वर चौधरी, सिपाही बिष्णु प्रसाद कोईराला र सिपाही लोक बहादुर श्रेष्ठलाई सैनिक ऐन २०६३ को दफा ४४ को खण्ड (ख) र दफा ४६ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुरमा दोषी ठह¥याई सोही ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (घ) बमोजिम एक वर्ष कैद र भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी बरखास्त । ङ) प्यूठ सुरेश राय यादव र सिपाही रामु राय यादवलाई सैनिक ऐन २०६३ को दफा ४४ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुरमा दोषी ठह¥याई सोही ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (घ) बमोजिम ९ महिना कैद र भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी बरखास्त । च) अमल्दार अजय थापा, प्यूठ समिन गुरुङ्ग, प्यूठ राज कुमार महतो, सिपाही मदन बहादुर शाही, सिपाही रमेश भुसाल, सिपाही देव कुमार सिंह दनुवार र सिपाही गोविन्द बहादुर बिष्टलाई सैनिक ऐन २०६३ को दफा ४४ को खण्ड (ख) र दफा ४६ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुरमा दोषी ठह¥याई सोही ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी बरखास्त । छ) हुद्दा राधेश्याम डगौरा थारु, अमल्दार सिताराम तामाङ्ग, प्यूठ कमल श्रेष्ठ, प्यूठ राम आशिष महतो र प्यूठ सिकिन्दर राउत कुर्मीलाई सैनिक ऐन २०६३ को दफा ५२ को खण्ड (झ) बमोजिमको कसुरमा दोषी ठह¥याई सोही ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम एक दर्जा घटुवा । ज) सिपाही जित बहादुर खत्री, सिपाही शरण थापा, सिपाही दिपक घिमिरे, सिपाही लवराज साउद, सिपाही लाल बहादुर डाँगी, सिपाही सहदेव आचार्य र सिपाही उमेश खड्कालाई सैनिक ऐन २०६३ को दफा ४४ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुरमा दोषी ठह¥याई सोही ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम दुई वर्ष बढुवा रोक्का ।