गैर कानुनी कार्यमा संलग्न सैनिक अधिकृत उपर कारवाही

१. गैर कानुनी क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको कसुरमा रसुवाको लाङ्‍गटाङ्ग राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ तैनाथ श्री अह्रिदमन गणका तत्कालिन गणपति उपर मुद्धा पुर्पक्ष गर्न गठित समरी जनरल सैनिक अदालतले निज गणपतिलाई सैनिक ऐन बमोजिमको कसुरमा दोषी ठहर्‍याई कारवाही गरेको छ । २. लाङ्गटाङ्ग राष्ट्रिय निकुञ्जको बाटो हुंदै अवैद्य रुपमा रक्तचन्दन चीन निकासी गराउने कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएको प्रमाणित भएको हुदा समरी जनरल सैनिक अदालतले सो गणका तत्कालिन गणपति प्रमुख सेनानी रामजी थापालाई सैनिक ऐन २०६३ को दफा ५२ को खण्ड (छ) र (झ) बमोजिमको कसुरमा दोषी ठहर्‍याई ऐ. ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम दुई बर्ष कैद र ऐ. उपदफाको खण्ड (घ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरि मिति २०६८ श्रावण २० गतेदेखि सेवाबाट बर्खास्त गर्ने फैसला गरेको छ ।