प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाद्वारा निरीक्षण भ्रमण

१. प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाले आज मिति २०७७ पौष १० गते नवलपरासी जिल्लामा तैनाथ श्री राष्ट्रिय सेवा दल मध्य तालिम शिक्षालय, श्री नं. २ वन तथा पर्यावरण सुरक्षा गण, श्री बटुकदल गण र भरतपुरमा तैनाथ श्री काली बहादुर गणको निरीक्षण भ्रमण गर्नु भएको छ । 

२. निरीक्षण भ्रमणको क्रममा प्रधान सेनापति थापाले उक्त गण, गुल्म तथा शिक्षालयको स्थलगत निरिक्षण, बस्तुस्थिति, बन्दोबस्ती लगायत अन्य विविध पक्षबारे जानकारी हासिल गर्नुका साथै सकलदर्जाहरुलाई सम्बोधन गर्नु भएको थियो । 

३. साथै, उँहाले मिति २०७७ पौष ११ र १२ गते श्री सैनिक ईक्वाईन वृडिङ्ग सेन्टर, भरतपुर लगायत अन्य युनिटहरुको समेत निरीक्षण गर्नु हुने कार्यक्रम रहेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।