विघटनमा रहेको नेपाल विकास बैंकबाट कल्याणकारी कोषको रकम फिर्ता

१. विघटनमा रहेको नेपाल विकास बैंकबाट नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषको सम्पूर्ण निक्षेप रकम रु.१७ करोड ६३ लाख ८० हजार ५ सय ९१ आज भुक्तानी फिर्ता भएको छ । २. कोषले मिति २०५८ सालदेखि नेपाल विकास बैंकमा निक्षेप जम्मा गरी कारोबार गर्दै आएकोमा बैंकको अवस्था नाजुक हुनगई वि.सं.२०६६ पौष ०२ गते पुनरावेदन अदालतको आदेश अनुसार बैंक विघटनको प्रक्रियामा रहेको छ । कोषको सम्पूर्ण साँवा रकम र मिति २०६६ पौष ०२ गतेसम्मको ब्याजसमेत गरी जम्मा रकम रु.१७ करोड ६३ लाख ८० हजार ५ सय ९१ सो बैंकबाट आज भुक्तानी फिर्ता भएको हो । ३. रकम फिर्ता गराउन बैंकका लिक्वीडेटर नारायण बजाज लगायतका व्यक्ति तथा संस्थाहरुबाट प्राप्त सहयोग प्रति कोषको तर्पmबाट धन्यवाद व्यक्त गरिएको छ ।