ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा

  • १. मिति २०६७ असार १५ गते र १६ गते बिभिन्न दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित “प्रधानसेनापति ज्यू, सम्पत्ति फिर्ता गरी पाऊँ” शिर्षकमा प्रेशित गरेको पत्रप्रति नेपाली सेनाको ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त सम्बन्धमा बूझ्दा देहायका तथ्यहरु पाईएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
  • २. मिति २०६२ साल अशोज २५ गते जमदार पदबाट अवकाश प्राप्त गरेका श्री जंगी असवाव खानाका तत्कालिन पिपा चिनीकाजी महर्जजनले का.जि.गोगंबु गा.बि.स वडा नं. ९ को कित्ता नं. १९२ को जम्मा क्षेत्रफल १–४–० जग्गा मध्ये पुर्व दक्षिण कुनाबाट जम्मा क्षेत्रफल ०–४–० जग्गा छुट्याई लिने सम्बन्धमा उक्त जग्गाको मोही नजरमान कामीसंग घरायसी लेनदेन गरी ०–४–० जग्गा छुट्याई लिई सकेपछि उक्त जग्गा मालपोत अड्डैबाट रजिष्ट्रेशन पास गर्ने सम्बन्धमा ति दुई पक्ष विच कुरा नमिलि तत्कालिन पिपा चिनीकाजी महर्जनले उक्त जग्गा रोक्का गराई पाउं भनी जंगी अड्डामा निवेदन दिएकोमा जंगी अड्डाबाट निवेदकको सक्कलै निवेदन सम्लग्न राखी उक्त जग्गाका सम्बन्धमा नियमानुसार आवश्यक कारवाही हुन भनी श्री मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाण्डौंलाई पत्र पठाईएको । जग्गा रोक्का राख्ने आदेश गरिएको होईन, जंगी अड्डाबाट अन्य अड्डा अदालतलाई आदेश गरिने गरिएको पनि छैन र यसो गर्न नमिल्ने तथ्य सर्वबिदितै छ ।
  • ३. साथै जिल्ला वा बेजिल्लाबाट जग्गाको रजिष्ट्रेशन पास गर्ने भन्ने बारे जंगी अड्डाको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने बिषय होईन ।
  • ४. नेपाली सेना अन्तरगतका कुनै पनि व्यक्ति वा निकायबाट कसैलाई मर्का पार्ने काम भएको अवस्थामा त्यस्तो मर्का पर्ने पक्षले जंगी अड्डामा निवेदन दिने वा स्वयं उपस्थित भई जानकारी गराएपछि छानवीन हुंदा मर्कै परेको देखिएमा कारवाही गरिने व्यहोरा समेत सर्वविदितै छ ।
  • ५. त्यस्तै मिति २०५२ सालमा “सैनिक व्यक्तिबाट अपहरण गरियो” भनिएको बिषयबस्तुका सम्बन्धमा छानवीन गरी सत्यतथ्य बूझ्न सकिने व्यहोरा समेत यसै बिज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराईन्छ ।