नेपाली सेनाको पोशाक परिमार्जन

१. नेपाली सेनाको उत्सविय पोशाकलाई मौसम अनुकुल र समय सापेक्ष बनाउन अत्यावश्यक भएकोले हाल प्रयोगमा आईरहेको उत्सविय तथा कवाजी पोशाकलाई परिमार्जित गरी नयाँ लागु गर्न नेपाल सरकार (माननीय मन्त्री स्तर) बाट २०६७ साल श्रावण २१ गतेको निर्णयबाट स्विकृत भएको छ । २. परिमार्जित उत्सविय पोशाकमा Military Color को कोट, पाईन्ट, हल्का हरियो रंगको सर्ट, ओ.जि. (Olive green) रंगको टाई, पेटी तथा साबिक बमोजिमको जुत्ता र फरेश क्याप समाबेश हुनेछ भने सैनिक कवाजमा माथि उल्लेखित पोशाकमा Suspension सहितको छालाको पेटी प्रयोग हुने व्यहोरा यसै बिज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराईन्छ ।