The Kathmandu Post दैनिक पत्रिकामाUN no to Diplomatic immunity for Colonel शिर्षकमा प्रकाशित समाचार संशोधन सम्बन्धमा

१. मिति २०६९ पौष २७ गतेको The Kathmandu Post दैनिक पत्रिकाको अङ्क ३२२ मा फणिन्द्र दाहालद्धारा UN no to Diplomatic immunity for Colonel शिर्षक अन्तर्गतWho is Col Lama? मा प्रकाशित भएको समाचारमा प्रमुख सेनानी कुमार लामालाई दोश्रो पटक नागर्जुन स्थित भैरवनाथ गणको कमाण्डर बनाईएको उल्लेख भएकोमा उक्त गण भैरवनाथ गण नभई श्री भैरव प्रसाद गण भएको जानकारी गराईन्छ ।