सैनिक सेवा नियमावली २०६९ बमोजिम कार्यान्वयन

१. सैनिक सेवा नियमावली २०६९ बमोजिम नेपाली सेनामा साधारण तर्फ रिक्त रहेको महा सेनानी पदमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्न गठित बढुवा समितिद्धारा पदोन्नतीको लागि १६ जना प्रमुख सेनानी अधिकृतहरुको सिफारिस भई सूचना प्रकाशित गरिएकोमा सैनिक सेवा नियमावली २०६९ को दफा ४४ अनुसार निवेदन दिन सक्ने प्रावधान अनुरुप ९ जना प्रमुख सेनानी अधिकृतहरुको सचिवालयमा निवेदन प्राप्त हुन आएको छ । २. प्राप्त निवेदन उपर बलाधिकृत रथीको अध्यक्षतामा गठित समितिद्धारा नियम बमोजिम हुनेछ ।