नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया सुरु भएको सम्बन्धमा

१. नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७० कार्तिक १४ गतेको निर्णयले नेपाली सेनालाई राष्ट्रको सुरक्षा र प्रतिरक्षाका लागि उपयुक्त हुने २ (दुई) थान हेलिकप्टर खरिद गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

२. यस निर्णय अनुसार नेपाली सेनाको सामरिक क्षमताको लागी एक रणनीतिक साधनको रुपमा रहने Military Version को हेलिकप्टर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको प्राप्तीले नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण एवं पूनर्ढाचा गर्ने लक्ष्य अनुरुप तर्जुमा भएको दश वर्षे दिर्घकालिन योजनामा उल्लेखित Army Aviation Rotary Wing को विद्यमान हवाई क्षमता अभिबृद्धि हुनेछ । हाल नेपाली सेनाले प्रयोग गर्दै आईरहेका हवाई साधनहरु संग एकरुपता आउने गरी सोही प्रकृतिको हेलिकप्टरहरु खरिद गर्दा स्तरियता कायम  (Standardization)गर्न मद्धत पुग्ने र दीर्घकालिन रुपमा मितव्ययी हुनेछ । यसरी खरिद गरिने हेलिकप्टरहरु उच्च गुणस्तरको र नयां (Genuine and Brand New Product)  हुनेछ । नेपालको विकट भौगोलिक अवस्था र प्रतिकुल मौसममा समेत उडान भर्न उपयुक्त हुने खालको हेलिकप्टरको आयातले नेपाली सेनाको अपरेशनल, बन्दोबस्ती र विपद् व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण कार्य सम्पादनमा असरदारिता र प्रभावकारीता बढ्न जाने छ ।

३. तसर्थ, नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयबाट स्वीकृत कार्यविधी अन्तर्गत रहि नियमानुसार उपयुक्त २ (दुई) Military Version को हेलिकप्टरहरु खरिद गर्ने प्रकृया अघि बढाइएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ ।