घुम्ति स्वास्थ्य शिविर

१. नेपाली सेनाको व्यवस्थापन तथा नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डको संयोजकत्वमा  मिति २०७० माघ २४ गतेबाट धनगढी स्थित तेघरी व्यारेक हाताभित्र घुम्ति स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भईरहेको छ ।  

२. उक्त स्वास्थ शिविरमा आज भूतपुर्व सैनिक १३५ जना, सैनिकका परिवारहरु ३०५ जना, वहालवाला सैनिक ६ जना, गैह्रसैनिक ५ जना जम्मा ४५१ जना र मिति २०७० माघ २४ गते भूतपुर्व सैनिक ६० जना, सैनिकका परिवारहरु १४२ जना, वहालवाला सैनिक ९ जना, गैह्रसैनिक ८ जना तथा मिति २०७० माघ २५ गते भूतपुर्व सैनिक ११८ जना, सैनिकका आश्रित परिवार ३३६ जना, बहालवाला सैनिक ३१ जना तथा गैह्र सैनिक ५ जना गरी कुल जम्मा ११६० जनाले स्वास्थ्य परिक्षण सुविधा प्राप्त गरि सकेका छन् । 

३. स्वास्थ्य परिक्षण गराएका मध्ये ११ जनाको मेजर अप्रेशन तथा २५ जनाको माईनर अप्रेसन समेत भएको छ ।  सोहि अवसरमा ३८६ जना भूतपुर्व सैनिकहरुले विरामी कार्ड तथा ४११ जना भूतपुर्व सैनिकहरुले भू.पु.सैनिक परिचय पत्र बनाएका छन् ।