घुम्ति स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन

१. नेपाली सेनाको व्यवस्थापन तथा नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डको संयोजकत्वमा  मिति २०७१ जेष्ठ ४ गतेदेखि धरानस्थित फुस्रे व्यारेक तथा इटहरी व्यारेकमा र मिति २०७१ जेठ ५ गतेदेखि धनकुटास्थित हिले व्यारेकमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भैरहेको छ । 

२. उक्त स्वास्थ शिविर अन्तर्गत मिति २०७१ जेष्ठ ४ गते फुस्रे व्यारेकमा महिला १०२ जना, पुरुष १७३ जना, बहालवाला ४० जना, गैह्र सैनिक ५ जना र वालवालिका ११ जना र ईटहरी व्यारेकमा महिला ९३ जना, पुरुष १३८ जना गरी जम्मा ५६२ जनाले स्वास्थ्य परिक्षण गराएका थिए भने फुस्रे व्यारेक, धरानमा १ जनाको Appendicitis को अप्रेशन तथा ईटहरी व्यारेकमा ३ जनाको माईनर अप्रेशन गरिएको थियो । 

३. घुम्ति स्वास्थ्य शिविर अन्तर्गत आज मिति २०७१ जेष्ठ ५ गते फुस्रे व्यारेकमा महिला २१९ जना, पुरुष १९३ जना, बहालवाला ३७ जना, गैह्र सैनिक १५ जना, वालवालिका २५ जना, ईटहरी व्यारेकमा महिला १४६ जना, पुरुष १३२ जना र हिले व्यारेक, धनकुटामा महिला ४० जना, पुरुष १९ जना गरी जम्मा ८२६ जनाको स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको थियो ।