घुम्ति स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन

१. नेपाली सेनाको व्यवस्थापन तथा नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डको संयोजकत्वमा  मिति २०७१ जेष्ठ ४ गतेदेखि धरानस्थित फुस्रे व्यारेक र इटहरी व्यारेकमा तथा मिति २०७१ जेष्ठ ५ गतेदेखि धनकुटास्थित हिले व्यारेकमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भैरहेको छ । 

२. उक्त स्वास्थ्य शिविर अन्तर्गत आज मिति २०७१ जेष्ठ ६ गते हिले व्यारेकमा महिला ३४ जना, पुरुष ५७ जना र बालबालिका ६ जना गरी जम्मा ९७ जना, ईटहरी व्यारेकमा महिला ८८ जना र पुरुष १८३ जना गरी जम्मा २७१ जना तथा फुस्रे व्यारेक धरानमा महिला १५४ जना, पुरुष ३८४ जना, बहालवाला २५ जना, गैह्र सैनिक ३५ जना तथा बालबालिका २६ गरी जम्मा ६२४ जनाले स्वास्थ्य परिक्षण गराएका छन् । 

३. साथै उक्त स्वास्थ्य शिविरहरुमा हालसम्म महिला ८७६ जना, पुरुष १२७९ जना, बहालवाला ११२ जना, गैह्र सैनिक ५५ जना र बालबालिका ६८ जनाको स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको छ ।