सार्क शिखर सम्मेलन सम्बन्धमा

१. श्री माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा सुरक्षा परिवहन तथा यातायात व्यवस्था समितिू गठन भएको तथा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी श्री पवन वहादुर पाण्डेको संयोजकत्वमा सुरक्षा परिवहन तथा यातायात नियन्त्रण समन्वय समितिू गठन भई सो अन्तर्गत सुरक्षा परिवहन तथा यातायात व्यवस्था अनुगमन तथा समन्वय उप समिति, अति बिशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा उप समिति, विमानस्थल, बायुयान, भि.भि.आई.पि. लाउन्ज आगमन तथा प्रस्थान कार्यक्रम तथा व्यागेज सुरक्षा उप समिति, ट्राफिक व्यवस्था उप समिति, खतरा मूल्यांकन उप समिति, सम्पर्क तथा बन्दोवस्ती व्यवस्थापन उप समिति, सुरक्षा पास तथा मिडिया व्यवस्थापन उप समिति, मेडिकल कभर समन्वय तथा सुरक्षा उप समिति, प्रथम महिलाको कार्यक्रम उप समिति तथा यातायात व्यवस्था उप समितिहरु गठन भएका छन्।  

२. उक्त उप समितिहरुमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्टि्रय अनुसन्धान विभाग लगायत गृह, परराष्ट्र, संचार, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुको समेत उपस्थितिमा संयुक्त सुरक्षा तथा बन्दोबस्ती कार्य योजना तयारीको क्रममा रहेको र उक्त उप समितिहरुले आ-आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारका स्थान बिशेषको सुरक्षा सुदृढिकरणको लागि स्थान बिशेषमा रेकी समेत गर्नुका साथै समिति उप समितिहरु बिच समन्वय गर्ने कार्य समेत भईरहेको छ।  
 
३. हालसम्म बिभिन्न उप समितिहरुबाट विमानस्थल, आवासस्थल, रिटि्रटस्थल, सवारी मार्ग र अतिरिक्त कार्यक्रम स्थलहरुको रेकी तथा समन्वय गर्ने कार्य भईसकेको छ। त्यसैगरी आवासस्थल, रिटि्रटस्थल र समारोहस्थलको कार्य योजना तयार भईसकेको छ भने आवासस्थल र रिटि्टस्थलको Suite Allocation को कार्य सम्पन्न भईसकेको तथा १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनको सुरक्षा योजना तयारी अवस्थामा रहेको छ।