नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य बिज्ञान संस्थान स्थापनाको लागि मनसाय पत्र प्राप्त

१. नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषबाट संचालन हुने गरी “नेपाली सेना स्वास्थ्य बिज्ञान संस्थान” (Nepalese Army Institute of Health Sciences-NAIHS) स्थापना गर्नको लागि नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसाय पत्र (Letter of Intent) प्राप्त भएको छ । उक्त संस्थान अन्तर्गत College of Medicine, College of Nursing, College of Dental Surgery र College of Medical Polytechnic रहने छन् । २. उक्त स्वास्थ्य बिज्ञान संस्थानमा स्वदेशी तथा बिदेशी शिक्षार्थीहरु समाबेश गरी MBBS, Nursing, Dental, Polytechnic तथा Post Graduate तह सम्मको अध्यापन गराउने योजना रहेको छ । PCL Nursing २०६८ भदौबाट र MBBS २०६८ कार्तिक महिनाबाट संचालन गर्ने योजना रहेको छ । उक्त संस्थान स्थापनाका लागि आवश्यक सम्पुर्ण प्रक्रिया तत्कालै प्रारम्भ गरिने व्यहोरा समेत यसै बिज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराईन्छ ।