अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस (१० डिसेम्बर) को उपलक्ष्यमा प्रधानसेनापति महारथी श्री गौरव शम्शेर ज.ब.रा.बाट सकल दर्जालाई दिनु हुने सन्देश पठाईएको

१.    संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले “मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948)” जारी गरेको १० डिसेम्बरलाई “अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस” को रुपमा मनाउने गरिएको ।

२.    अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा मिति २०७१ मंसिर २४ गते प्रधानसेनापति महारथी श्री गौरव शम्शेर ज.ब.रा.बाट नेपाली सेनाका सकल दर्जालाई दिनु हुने सन्देश पाना १ (एक) यसैसाथ संलग्न गरिएको छ ।