बिनासकारी भूकम्प द्दण्ठद्द बाट पिडत देशबासी एवं नेपाली सेनाका बहालवाला तथा भु.पू. सैनिकहरुका लागि २ अर्ब २४ करोड राहत 

हालैको बिनासकारी भुकम्पद्वारा पि८ित देशबासीको सहायताको लागि नेपाली सेनाद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु.द्दद्ध,घट,ण्ट,ढडट।टठ (अक्षेरुपी चौबिस करो८ ५त्तीस लाख ५ हजार नौ सय ५यासी रुपैया सतसठ्ठी पैसा) प्रदान गर्ने निर्०ँय गरे अनूसार आजै एक समारोहका बिच प्रधान सेनापति महारथी श्री गौरव शम्सेर ज.ब.रा. ले उक्त रकमको चेक सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सूशिल कोईरालाज्युलाई हस्तान्तरण गर्नू भएको छ । 

यसैगरी नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति एवं कल्या०ाकारी कोषका अध्यक्षको अध्यक्ष्यतामा सैनिक कल्या०ँकारी कोष संचालन तथा व्यवस्थापन समितिको मिति द्दण्ठद्द÷ण्द्द÷ज्ञण् गते बसेको बै७कले बिनासकारी भूकम्प द्दण्ठद्द बा६ मृत्यु भएका एवम् बसोबास गरी आएको ३रको क्ष्ँति पुगेका बहालवाला तथा अवकाश प्रँप्त सैनिकहरुलाई लक्ष्ँित गरी सैनिक कल्या०ँकारी कोषबा६ रु.द्द अर्ब सम्मको निम्न अनूसारको राहत कार्यक्रमहरु यसप६कको बिनाशकारी भुकम्पबा६ पी८ितहरुको लागि प्रदान गर्ने निर्०ँय गरेको ५ ।

(क) बिनासकारी भूकम्पमा परी मृत्यु भएकाहरुलाई सैनिक कल्या०ाकारी कोषबा६ बहालवाला सकल दर्जाहरुलाई समानरुपमा रु. घ लाख द्दछ हजारको साथसाथै दूर्३६ना बिमा र साधार०ा बिमा बापत कोषले नियमानूसार अधिकृतको लागि रु. द्द लाख ठछ हजार समेत गरी एक मूष्७ रु.ट लाख, पदिकको लागि रु. द्द लाख द्दछ हजार गरी एक मूष्७ रु. छ लाख छण् हजार र अन्य दर्जाको लागि रु.ज्ञ लाख ठछ हजार गरि एक मूष्७ रु. छ लाख आर्थीक राहत प्रदान गर्ने ।    

(ख) बिनासकारी भूकम्पमा परी मृत्यु भएका अवकाश प्राप्त सैनिकका हकवालालाई समानरुपमा प्रति मृतक एकमुष्६ रु.घ लाख द्दछ हजारका दरले राहत प्रदान गर्ने ।

(ग) बिनासकारी भूकम्पबा६ पि८ित भएका बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सैनिकहरु मध्य पूर्०ँ रुपमा ३र क्ष्ँति भएका बहालवाला तथा अवकाश प्रँप्त सैनिकहरुलाई आवास व्यवस्था गर्न प्रति परिवार रु.छण् हजारका दरले र आंशिक रुपमा क्ष्ँति भएका ३रको मर्मत संभारका लागि प्रति परिवार रु.द्दछ हजारको दरले राहत प्रदान गर्ने ।

(३) भूकम्पका कार०ँले कर्तव्यपालनाको क्रममा ३ाइते भई अंणéभé भएका बहालवाला सैनिकहरुलाई कोषको नीति तथा नियमानुसार अशक्तताका आधारमा रु.ज्ञ लाख सम्मको आर्थिक राहत प्रदान गर्ने । 
(ङ) भुकम्पबा६ मृत्यु भएका बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सैनिकका ५ँेरा÷५ँेरीहरु निसहाय एवम् ६ुहुरो भएमा कक्ष्ाँ ज्ञ देखि बिद्यँलय अध्ययन गर्न प्रधान सेनापति ५ँत्रवृत्ति प्रदान गर्ने ।

(च) भूकम्पबा६ कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा मृत्यु भएका बहालवाला सैनिकका ५ँेरा÷५ँेरी द्द (दुई) जनालाई ज्ञण्ंद्द सम्म सैनिक महाविद्यालयमा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गर्ने । 
(५) बहालवाला तथा अवकाश प्रँप्त सैनिक र तिनमा आश्रित परिवारहरु 
(बाबु÷आमा, श्रीमान्÷श्रीमति र नाबालक ५ँेरा÷५ँेरी) को बिनाशकारी भूकम्पबा६ मृत्यु भएका मृतकका हकवालालाई प्रति मृतक रु.ज्ञण्,ण्ण्ण्।( प्रदान गर्ने ।
(ज) बिनासकारी भूकम्पबा६ पि८ित बहालवाला तथा अवकाश प्रँप्त सैनिकहरुलाई राहत व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउने उ२ेश्यले “बिनासकारी भूकम्प द्दण्ठद्द राहत व्यवस्थापन मूल समिति” एवम् केन्द्रियस्तर र जिल्लास्तरमा रहने गरी ूज्भउि म्भकपू  स्थापना गर्ने ।
(झ) बिनासकारी भूकम्पबा६ ३रवार क्ष्ँति भई पुनः आवास निर्मा०ँ गर्नुपर्ने बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सैनिकहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधात्मक प्रविधिबा६ आवास निर्मा०ँ गर्न प्रँविधिक परामर्श उपलब्ध गराउने उ२ेश्यले अति प्रभावित जिल्लाहरुमा प्राविधिकहरु सम्मिलित त्भअजलष्अब िक्गउउयचत त्भबm ग७न गरी ख६ँउने । 
(ञ) संक६ग्रष्त ३ोष०ाँ भएका ज्ञद्ध जिल्लाहरुमा बहालवाला सैनिकका परिवार तथा अवकाश प्राप्त सैनिक एवम् तिनमा आश्रित परिवारहरुलाई औषधोपचार सुविधा उपलब्ध गराउने उ२ेश्यले ३ुम्ती स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्ने ।
घ. भुकम्प पी८ित बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सैनिकहरुको लागि यस बाहेक अन्य सहायता उपलब्ध गराउने तर्फ समेत गृहकार्य भईरहेको ५ ।
द्ध. यस बिनाशकारी भूकम्पबा६ जिवन गूमाउनू हूने स्वदेशी तथा विदेशीहरुको  आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनहरुप्रति नेपाली सेना हार्दिक समवेदना प्रक६ गर्द५ । साथै बिनाशकारी भूकम्पबा६ पी८ित देशबासी एवं नेपाली सैनिकहरुको लागि यस किसिमको सहयोग कार्यमा सहभागी हून पाउनू नेपाली सेना आफ्नो परम कर्तव्य ७ँन्द५ । यसैगरी नेपाल तथा नेपालीहरुप्रति नेपाली सेना सधै समर्पित रहने अ७ँे६ दोहो¥याउंद५ ।